Герб Новоархангельського району

Гаряча лінія для волонтерів, які допомогають військовослужбовцям

Голова РДА

    Новоархангельщина - типовий сiльський район центральної України, який є нашою гордiстю i любов`ю, це наша мала Батькiвщина.

Славна наша земля iсторичним минулим, трудовими надбаннями сьогодення, працьовитими i талановитими людьми.

Сподiваємось, що наше знайомство започаткує нову мiцну дружбу, сприятиме народженню нових дiлових зв`язкiв, всебiчної спiвпрацi та обмiну бiзнесовими пропозицiями.З повагою
Голова районної
державної адміністрації          Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО


Експрес-інформація

“Гаряча лінія” голови районної державної адміністрації №2-24-44

У районній державній адміністрації працює «телефон довіри» №2-24-80.


Завантажити Центр надання допомоги учасникам АТО.


Для вирішення питань, пов`язаних з тимчасовим перебуванням в інших регіонах вищезазначені громадяни можуть БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефонами: Завантажити

Завантажити Дорожня карта щодо вирішення питання призначення (продовження) усіх видів державних соціальних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.


Для вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції на сході України та їх родин, а також родин військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України, управлінням соціального захисту населення Новоархангельської районної державної адміністрації започатковано роботу телефону «гарячої лінії».

Телефон «гарячої лінії» (052-55)-2-23-78

працює щоденно, крім неділі, за наступним графіком: понеділок - четвер – від 8.00 до 17.15 години, субота – від 9.00 до 12.00 години, у святкові дні – від 9.00 до 14.00 години. Зателефонувавши на телефон “гарячої лінії” (052-55)-2-23-78, потрібно повідомити своє прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання і адресу, контактний телефон та чітко викласти суть порушеного питання.

Спеціалісти управління завжди з розумінням та увагою ставляться до усіх, хто телефонує на “гарячу лінію” та намагаються допомогти у вирішенні проблемних питань.

Завантажити Контакти організацій та осіб, які координують надання допомоги військовим.

Завантажити Дії населення в екстремальних умовах та у надзвичайних ситуаціях.


Звернення

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Гасло Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці 2019 року «Безпечне та здорове майбутнє праці»

Щороку 28 квітня, відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006, у нашій країні відзначають День охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

Шановні колеги!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р.           № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі – План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

- визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;

- усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;

- розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп’ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.


24 квітня 2019 року

Засідання комісії

Заступник голови районної державної адміністрації Лариса Поліщук провела засідання спостережної комісії районної державної адміністрації.

На засіданні комісії розглянуто питання щодо надання медичних послуг особам звільнених з місць позбавлення волі. По даному питанню інформував головний лікар комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Ярослав Козаченко, який повідомив про те, що заклад надає спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу, до якої входять:

надання кваліфікованої та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги засудженим;

визначення ступеня тривалої або постійної втрати працездатності засудженими для встановлення групи інвалідності;

обстеження та підготовка медичної документації на осіб, які підлягають звільненню від подальшого відбування покарання за хворобою;

проведення протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів на території лікарняного закладу.

Протягом 2019 року особи з числа звільнених з місць позбавлення волі за медичними послугами до закладів охорони здоров`я району не зверталися.

Комісія обговорила проблемні та актуальні питання роботи з даною категорією осіб та прийняла відповідні рішення.


Засідання комісії

Заступник голови районної державної адміністрації Лариса Поліщук провела засідання районної комісії з розгляду питань пов’язаних з наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

На порядок денний виносились питання призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та нарахування державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, з яких проінформувала виконуюча обов`язки начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Наталія Сіденко.

На засіданні комісії розглянуто 35 справ з них: внутрішньо переміщених осіб - 3 для відновлення виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб та пенсій, 9 справ про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 23 справи на призначення житлових субсидій.

За результатами розгляду комісія прийняла 35 позитивних рішення про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  надання житлових субсидій.


Засідання комісії

Заступник голови районної державної адміністрації Лариса Поліщук провела засідання комісії з питань захисту прав дітей за участю керівників соціальних служб, правоохоронних органів та інших підрозділів, прийомних батьків.

На порядок денний винесено та розглянуто питання:

про розгляд заяв на отримання опіки та піклування над неповнолітніми дітьми;

про ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків;

про розгляд  заяви на отримання дозволу, щодо купівлі земельних ділянок на ім’я неповнолітньої дитини;

про взяття під соціальний супровід районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного, комісія   прийняла  відповідні рішення.23 квітня 2019 року

Засідання конкурсного комітету

Перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Скрипка провела засідання  конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новоархангельського району.

На порядок  денний конкурсного комітету винесено питання:

про визначення на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

На розгляд конкурсного комітету виставлено чотири маршрути Новоархангельськ - Ятрань, Новоархангельськ - Кам`янече.

Документи для участі в конкурсі надав один перевізник - ФОП “Баммаєв Р.Г.”

Голова конкурсного комітету Тетяна Скрипка  звернула увагу на те, що перевізником – претендентом надані заяви для участі у конкурсі на                 2 приміські маршрути  Новоархангельськ - Ятрань, Новоархангельськ - Кам’янече.

За результатами проведеного конкурсу, комітет вирішив визначити переможцем конкурсу на об’єкти за даними маршрутами ФОП “Баммаєва Р.Г.”

З метою своєчасного та безперервного забезпечення населення послугами по автобусному перевезенню одноголосно погоджено  організатору перевезень укласти договір на один рік, оскільки відсутні транспортні засоби пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Засідання організаційного комітету

Заступник голови районної державної адміністрації Лариса Поліщук провела засідання організаційного комітету з організації підготовки та проведення в районі Дня пам`яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

В засіданні взяли участь: заступник голови районної ради Руслан Садіков, заступник селищного голови Микола Бурдига, начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації Ольга Григоренко, районний військовий комісар Володимир Бєлей, головний лікар  Новоархангельської центральної районної лікарні Олена Прийма, інспектор сектору превенції Новоархангельського відділення Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Тарас Притула, голова районної організації ветеранів України Ніна Іванець та методист районного будинку культури Любов Апостолова.

Лариса Поліщук ознайомила учасників зібрання із планом-заходів, відповідно до якого передбачено проведення 08 травня 2019 року о 11.00 в районному будинку святкового концерту та 09 травня 2019 року о 9.00 год мітингу реквієму біля пам`ятника загиблим воїнам в роки Другої світової війни в центрі селища Новоархангельськ.

Також Лариса Леонтіївна наголосила на необхідності упорядкування пам`ятників та обелісків до пам`ятних дат, відвідування учасників бойових дій за місцем проживання, надання їм матеріальної, медичної, соціальної та психологічної допомоги, вирішення нагальних побутових питань.

В ході засідання визначили персональну відповідальність посадових осіб за підготовку та виконання плану заходів, обговорено основні організаційні моменти в рамках проведення в районі Дня пам`яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.


19 квітня 2019 року

Чисте довкілля на Новоархангельщині

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28 лютого 2019 року №424-р «Про проведення в області у 2019 році Дня довкілля» з метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному санітарному та естетичному стані, поліпшення екологічної ситуації у Новоархангельському районі видано доручення голови райдержадміністрації яким затверджено відповідні заходи.

У рамках благоустрою підприємства, установи, організації, сільські, селищні ради, мають взяти участь у прибиранні сміття, озелененні, вирубуванні порослі та наведенні чистоти та порядку на  території району.

Так, працівниками районної державної адміністрації була проведена робота щодо впорядкування території біля адмінбудівлі.  

Працювали активно і жваво, за декілька годин навели чистоту. Всі учасники акції отримали приємне відчуття задоволення від здійснення доброї справи.

Закликаємо всіх небайдужих мешканців району підтримати акцію з благоустрою «За чисте довкілля».17 квітня 2019 року

"Весняні ритми"

Кожного року навесні у районному Будинку культури проходить районний огляд-конкурс "Весняні ритми", в якому беруть участь кращі хореографічні колективи Новоархангельщини.

З вітальним словом до присутніх звернулася заступник голови районної державної адмінстрації Лариса Поліщук.

Метою проведення даного заходу є розвиток та популяризація хореографічного мистецтва, розкриття творчих здібностей дітей і молоді, підвищення виконавської майстерності та сценічної культури аматорських колективів.

Бурхливими оплесками зустрічали глядачі хореографічні колективи з усіх куточків Новоархангельського району. Безліч позитивних емоцій отримали глядачі та самі танцюристи під час виступів.

Після завершення виступів журі конкурсу оприлюднило такі його результати:

"Український народний танець"

І місце - Нерубайський СБК (танець "Добрий вечір, дівчино!") та  Підвисоцький СБК,

ІІ місце - РБК (танець "Плескач"),

ІІІ місце - Мартинівський СК (танець "Ой, у вишневому саду").

"Патріотичне виховання"

Синюхінський СК (композиція "Клен зелений").

"Сучасний танець"

І та ІІ місце - Свердликівський СБК,

ІІІ місце - Мартинівський СК (сучасний танець).

"Оригінальність хореографічної постановки"

Калниболотський СБК (композиція "Повертайся живим")

"Відкриття року"

Нерубайський СБК (танець "Кришталевий вальс")

"Кращий колектив дебютант"

МБК № 1 (танець "Осінній вальс").

"Краще виконання бальних танців"

Хореографічний колектив "Калейдоскоп".15 квітня 2019 року

Районна нарада

Голова райдержадміністрації Сергій Васильченко провів нараду за участю заступника голови райдержадміністрації Лариси Поліщук, голови районної ради Олега Сови, керівників органів місцевого самоврядування району, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі з вирішення питань соціально-економічного розвитку територій та виконання місцевих бюджетів у 2019 році.

На порядок денний виносились наступні питання:

1.Про підсумки виконня місцевих бюджетів району у січні-березні 2019 року та очікуване їх виконання у квітні поточного року.

2.Про проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів району.

З даних питань виступили: виконуюча обов’язки начальника фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Пташник та начальник відділу у Новоархангельському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Ганна Недоступ.

На нараді також розглядались ключові та важливі питання: а саме   використання бюджетних коштів на реалізацію соціальних заходів та інвестиційних проектів в різних галузях економіки району,  розвиток галузей медицини, охорони навколишнього природного середовища, благоустрій та санітарний стан територій населених пунктів.  

Підводячи підсумки наради, Сергій Васильченко зазначив, що лише завдяки спільній співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ми зможемо забезпечити сталий соціально-економічний розвиток у 2019 році, і вирішити  ті проблемні питання, які  очікують від нас територіальні громади району.


Нарада

Голова райдержадміністрації Сергій Васильченко провів нараду по дотриманню чинного законодавства в частині наявності дозвільних документів на право розміщення та здійснення реалізації паливно - мастильних матеріалів, дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежних заходів.

На нараді були присутні та взяли участь у її роботі: власники автозаправних станцій та автогазозаправих станцій смт Новоархангельськ, с.Підвисоке, с.Станіславівка, представники Новоархангельського РС УДСНС України в Кіровоградській області, відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та промисловості райдержадміністрації.

Під час проведення наради голова райдержадміністрації Сергій Васильченко наголосив про недопущення випадків розміщення і здійснення діяльності АЗС, АГЗС на територіях населених пунктів без наявності договорів оренди земельних ділянок, дозвільних документів, тощо.

Начальник Новоархангельського РС УДСНС України в Кіровоградський області Олександр Самелюк та головний інспектор Новоархангельського РС УДСНС України в Кіровоградської області Євген Яценко ознайомили присутніх з основними правилами та вимогами по екслуатації АЗС та АГЗС.

Взяли участь у обговоренні питання:  начальник  відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та промисловості райдержадміністрації Тетяна Мартинюк, власник автозаправної станції в смт.Новоархангельськ  Анатолій Прудкий.

За підсумками наради, власникам АЗС та АГЗС рекомендовано дотримуватися вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки, правил техніки безпеки, охорони праці.


10 квітня 2019 року

Засідання комісії

Перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Скрипка провела засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі.

На засіданні комісії розглянуто питання про виконання затверджених обсягів по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів по зведеному бюджету Новоархангельського району за січень-березень 2019 року, виконання надходжень податку на доходи фізичних осіб, місцевих податків та зборів, в тому числі плати за землю та їх темпи зростання та зменшення порівняно  з відповідним періодом минулого року.

З інформацією виступила начальник відділу планування доходів, фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління райдержадміністрації Світлана Єфременко, яка зазначила, що за січень–березень 2019 року по Новоархангельському району виконання власних доходів місцевих бюджетів загального фонду становить 106,4%. План 19544,5 тис.грн. фактично  виконано по району 20796,0 тис.грн. (Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) 100,8% до відповідного періоду 2018 року.)

Податку з доходів фізичних осіб виконано на 69,9% (план 9928,0 тис.грн. фактичне виконання 9623,1,8 тис.грн.), темп росту до минулого року 98,6%.

Плата за землю виконано на 129,6% (план 5031,8 тис.грн. факт 6522,7 тис.грн.), темп росту до минулого року 138,3%.

Перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Скрипка проаналізувала стан виконання дохідної частини по кожному сільському бюджету, темпи росту по окремих видах доходів загального фонду місцевих бюджетів району за січень-березень поточного року.

За підсумками проведеного засідання комісії, Тетяна Скрипка доручила керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації  спільно з керівниками органів місцевого самоврядування району:

проводити щоденний моніторинг виконання затверджених планових показників поточного року, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, інших обов’язкових платежів протягом 2019 року;

вжити вичерпних заходів з метою виконання в цілому по району затверджених показників на квітень 2019 року із забезпечення та  своєчасності сплати податків і зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.02 квітня 2019 року

Засідання комісії

Заступник голови районної державної адміністрації Лариса Поліщук провела засідання районної комісії з розгляду питань пов’язаних з наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

На порядок денний виносились питання призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та нарахування державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, з яких проінформувала виконуюча обов`язки начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Наталія Сіденко.

На засіданні комісії розглянуто 28 справ з них: внутрішньо переміщених осіб - 5 для відновлення виплат на проживання внутрішньо переміщених осіб та пенсій, 9 справ про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 14 справ на призначення житлових субсидій.

За результатами розгляду комісія прийняла 14 позитивних рішення про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання житлових субсидій.
Важливо знати
Національний університет "Одеська юридична академія" з 20 травня по 03 липня 2019 року здійснює прийом ...
Детальніше >>
Громадська рада
Рада сприяння розвитку громадянського суспільства при районній державній адміністрації Розпорядження голови районної державної адміністрації ...
Детальніше >>
Консультації з громадськістю
2019 рік Розпорядження голови Новоархангельської районної державної адміністрації від 10 січня 2019 №7-р "Про затвердження ...
Детальніше >>

Для збільшення розміру тексту натисніть Ctrl +

Для зменшення - Ctrl -

Інформація про надходження та використання коштів місцевих бюджетів
Новоархангельська районна рада Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Новоархангельський ІРЦ (ЦБС) Новоархангельський будинок дитячої та юнацької творчості Новоархангельської районної ради Кіровоградської області Новоархангельський районний суд
E-Mail райдержадміністрації

Новоархангельськ

Погода в Украине

Погода
в НовоархангельськуДізнатись про швидкість свого інтернет-трафіка та свою IP адресу
Новоархангельська РДА. - розробка WEB-сторiнки