Герб Новоархангельського району


Архівна справа

Завантажити Запрошуємо до перегляду інформаційно-просвітницького проекту створеного з нагоди 95-ти річчя Державного архіву  Кіровоградської області

Завантажити Історична довідка

Завантажити Обсяг фондів

Завантажити Відомості

Завантажити Документи

Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити

ЗавантажитиЗавантажити Запрошуємо до перегляду онлайн виставки присвяченої 75-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вічна пам`ять героям.

Завантажити Завантажити Завантажити


Завантажити Запрошуємо до перегляду онлайн виставки присвяченої 74-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Вічна пам`ять героям

Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити

Довідка про стан архівної справи в районі


Архівна справа є важливою складовою інформаційної, культурної, наукової та соціальної сфери життєдіяльності району, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства в районі забезпечують архівний відділ Новоархангельської районної державної адміністрації, Трудовий архів Новоарханельського району та архіви підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Архівний відділ районної державної адміністрації планує та проводить роботу за основними напрямами діяльності відповідно плану розвитку архівної справи в районі, затвердженого головою районної державної адміністрації та погодженого з Державним архівом області.

Робота архівного відділу планується виходячи з виробничої необхідності виконання робіт по архівній справі, норм виробітку чи часу на проведення цих робіт та бюджету робочого часу на плановий рік.

Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 2013 рік та I півріччя

2014 року слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх показниках виконано. Зокрема по основних показниках:

1) прийнято на державне зберігання управлінську документацію 434 одиниці зберігання при плані 280 одиниць зберігання у 2013 році та 168 одиниць зберігання при плані 100 одиниць зберігання у першому півріччі 2014 року;

2) закартоновано всі документи, що прийняті на державне зберігання в архівний відділ;

3) підготовлено до затвердження та затверджено описів управлінської документації в Державному архіві області в кількості 434 одиниці зберігання при плані 280 одиниць зберігання за 2013 рік і 299 одиниць зберігання при плані 105 одиниць зберігання у першому півріччі 2014 року;

4) підготовлено та погоджено описів справ з кадрових питань (особового складу) в Державному архіві області в кількості 27 одиниць зберігання при плані 15 одиниць зберігання за 2013 рік, 28 одиниць зберігання при плані 9 одиниць зберігання у першому півріччі 2014 року ;

5) проведено одне ініціативне інформування у 2013 році;

6) виконано тематичних запитів (реорганізація, реформування)- 28 запитів при плані 7 запитів за 2013 рік та 43 запити при плані 4 запити у першому півріччі 2014 року;

7) виконано запитів соціально-правового характеру (прийом, звільнення з членів колгоспу, та інші)- 31запит при плані 22 запити за 2013 рік і 16 запитів при плані 10 запитів у першому півріччі 2014 року;

8) надавалася методична та практична допомога у підготовці- зведених номенклатур справ, положень про експертні комісії, описів справ.

Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівних підрозділів, експертих комісій установ та організацій.

Станом на 01 липня 2014 року на обліку в архівному відділі нараховується 39 юридичих осіб – джерел формування Національного архівного фонду, з них 37 є джерелами комплектування архівного відділу, що входять до списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації.

На даний час в усіх установах списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації визначено відповідальних за архівні підрозділи та склад експертних комісій, впроваджено положення про архівні підрозділи (відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року №232/5), положення про ЕК (відповідно до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5) та інструкції з діловодства (відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242).

Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах- джерелах формуваня Національного архівного фонду. Щорічно архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи, проводяться комплексні та контрольні перевіряння під час яких начальником архівного відділу надається медодична і практична допомога відповідальним за архівні підрозділи та секретарям ЕК установ та організацій.

Особлива увага приділялась і приділяється прийманню документів установ та організацій району, в яких знаходяться документи з понад встановленим терміном зберігання. На сьогоднішній день в установах-джерелах комплектування архівного відділу зберігається 144 справи понад встановлений термін зберігання. Не всі призначені відповідальні за архіви установ та організацій добросовісно відносяться до дорученої їм справи. На жаль є ще й такі установи та організації де робота по підготовці документів до передачі в архівний відділ районної державної адміністрації на державне зберігання ведеться дуже повільно, а документи знаходяться на зберіганні у недбалому стані, понад встановлені терміни зберігання, або взагалі втрачені. Понад встановлені терміни зберігання зберігаються документи у Новоархангельській селищній раді, Покотилівській, Скалівській, Кальниболотській, Небелівській, Тернівській, Нерубайській, Мартинівській сільських радах, Новоархангельському районному споживчому товаристві, Новоархангельській центральній районній лікарні. Ті міри впливу, що приймалися з боку архівного відділу та районної державної адміністрації позитивних наслідків не дали. Тому хочу ще раз нагадати про те, що головне завдання відповідальних за відомчі архіви та архівні підрозділи полягає у збереженні архівних документів для виконання запитів юридичних осіб та заяв громадян, видача в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів необхідних для задоволення прав і законних інтересів.

В архівному відділі станом на 01 липня 2014 року налічується 60 фондів із загальною кількістю 4030 справ за 1984-2010 роки. Такій кількості документів необхідно забезпечити належне збереження. З метою забезпечення гарантованої збереженості архівних документів рішенням районної ради від 27 грудня 2013 року №251 затверджено Програму розвитку архівної справи у Новоархангельському районі на 2014-2018 роки. Разом з тим, матеріально-технічна база архівного відділу районної державної адміністрації потребує зміцнення, що на сьогоднішній день неможливо вирішити із-за відсутності фінансування.


Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації          Л.ПОВОРОЗНИК

____________Довідка про стан архівної справи в районі за 2014 рік

Архівна справа є важливою складовою інформаційної, культурної, наукової та соціальної сфери життєдіяльності району, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства в районі забезпечують архівний відділ Новоархангельської районної державної адміністрації, Трудовий архів Новоарханельського району та архіви підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Архівний відділ районної державної адміністрації планує та проводить роботу за основними напрямами діяльності відповідно плану розвитку архівної справи в районі, затвердженого головою районної державної адміністрації та погодженого з Державним архівом області.

Робота архівного відділу планується виходячи з виробничої необхідності виконання робіт по архівній справі, норм виробітку чи часу на проведення цих робіт та бюджету робочого часу на плановий рік.

Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 2014 рік слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх показниках виконано. Зокрема по основних показниках:

1) прийнято на державне зберігання управлінську документацію 286 одиниці зберігання при плані 280 одиниць зберігання в 2014 році;

2) закартоновано всі документи, що прийняті на державне зберігання в архівний відділ;

3) підготовлено до затвердження та затверджено описів управлінської документації в Державному архіві області в кількості 286 одиниці зберігання при плані 280 одиниць зберігання за 2014 рік;

4) підготовлено та погоджено описів справ з кадрових питань (особового складу) в Державному архіві області в кількості 56 одиниць зберігання при плані 30 одиниць зберігання за 2014 рік;

5) проведено одне ініціативне інформування у 2014 році;

6) виконано тематичних запитів (реорганізація, реформування)- 72 запитів при плані 8 запитів за 2014 рік;

7) виконано запитів соціально-правового характеру (прийом, звільнення з членів колгоспу, та інші)- 30 запитів при плані 24 запити за 2014 рік;

8) надавалася методична та практична допомога у підготовці- зведених номенклатур справ, положень про експертні комісії, описів справ.

Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівних підрозділів, експертих комісій установ та організацій.

Станом на 30 грудня 2014 року на обліку в архівному відділі нараховується 39 юридичих осіб – джерел формування Національного архівного фонду, з них 37 є джерелами комплектування архівного відділу, що входять до списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації.

На даний час в усіх установах списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації визначено відповідальних за архівні підрозділи та склад експертних комісій, впроваджено положення про архівні підрозділи (відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року №232/5), положення про ЕК (відповідно до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5) та інструкції з діловодства (відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242).

Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах- джерелах формуваня Національного архівного фонду. Щорічно архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи, проводяться комплексні та контрольні перевіряння під час яких начальником архівного відділу надається медодична і практична допомога відповідальним за архівні підрозділи та секретарям ЕК установ та організацій.

Особлива увага приділялась і приділяється прийманню документів установ та організацій району, в яких знаходяться документи з понад встановленим терміном зберігання. Станом на 01.12.2014 року в установах-джерелах комплектування архівного відділу зберігається 250 справ понад встановлений термін зберігання. Не всі призначені відповідальні за архіви установ та організацій добросовісно відносяться до дорученої їм справи. На жаль є ще й такі установи та організації де робота по підготовці документів до передачі в архівний відділ районної державної адміністрації на державне зберігання ведеться дуже повільно, а документи знаходяться на зберіганні у недбалому стані, понад встановлені терміни зберігання, або взагалі втрачені. Понад встановлені терміни зберігання зберігаються документи у Новоархангельській селищній раді, Ганнівській, Вільшанській, Покотилівській, Скалівській, Кальниболотській, Небелівській, Тернівській, Нерубайській, Мартинівській сільських радах, Новоархангельському районному споживчому товаристві, Новоархангельській центральній районній лікарні. Ті міри впливу, що приймалися з боку архівного відділу та районної державної адміністрації позитивних наслідків не дали. Тому хочу ще раз нагадати про те, що головне завдання відповідальних за відомчі архіви та архівні підрозділи полягає у збереженні архівних документів для виконання запитів юридичних осіб та заяв громадян, видача в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів необхідних для задоволення прав і законних інтересів.

В архівному відділі станом на 01 січня 2015 року налічується 60 фондів із загальною кількістю 4148 справ за 1984-2010 роки. Такій кількості документів необхідно забезпечити належне збереження. З метою забезпечення гарантованої збереженості архівних документів рішенням районної ради від 27 грудня 2013 року №251 затверджено Програму розвитку архівної справи у Новоархангельському районі на 2014-2018 роки. Разом з тим, матеріально-технічна база архівного відділу районної державної адміністрації потребує зміцнення, що на сьогодення неможливо вирішити за відсутності фінансування.


Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації Л.ПОВОРОЗНИК

____________Довідка про стан архівної справи в районі за 2015 рік

Архівна справа є важливою складовою інформаційної, культурної, наукової та соціальної сфери життєдіяльності району, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства в районі забезпечують архівний відділ Новоархангельської районної державної адміністрації, Трудовий архів Новоарханельського району та архіви підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Архівний відділ районної державної адміністрації планує та проводить роботу за основними напрямами діяльності відповідно плану розвитку архівної справи в районі, затвердженого головою районної державної адміністрації та погодженого з Державним архівом області.

Робота архівного відділу планується виходячи з виробничої необхідності виконання робіт по архівній справі, норм виробітку чи часу на проведення цих робіт та бюджету робочого часу на плановий рік.

Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 2015 рік слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх показниках виконано. Зокрема по основних показниках:

1) прийнято на державне зберігання управлінську документацію 272 одиниці зберігання при плані 220 одиниць зберігання в 2015 році;

2) закартоновано всі документи, що прийняті на державне зберігання в архівний відділ;

3) підготовлено до затвердження та затверджено описів управлінської документації в Державному архіві області в кількості 272 одиниці зберігання при плані 220 одиниць зберігання за 2015 рік;

4) підготовлено та погоджено описів справ з кадрових питань (особового складу) в Державному архіві області в кількості 76 одиниць зберігання при плані 20 одиниць зберігання за 2015 рік;

5) проведено одне ініціативне інформування у 2015 році;

6) виконано тематичних запитів (реорганізація, реформування)- 75 запитів при плані 16 запитів за 2015 рік;

7) виконано запитів соціально-правового характеру (прийом, звільнення з членів колгоспу, та інші)- 43 запитів при плані 24 запити за 2015 рік;

8) надавалася методична та практична допомога у підготовці- зведених номенклатур справ, описів справ.

Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівних підрозділів, експертих комісій установ та організацій.

Станом на 30 грудня 2015 року на обліку в архівному відділі нараховується 39 юридичих осіб – джерел формування Національного архівного фонду, з них 37 є джерелами комплектування архівного відділу, що входять до списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації.

На даний час в усіх установах списку №1 юридичних осіб- джерелах формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації визначено відповідальних за архівні підрозділи та склад експертних комісій, впроваджено положення про архівні підрозділи (відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року №232/5), положення про ЕК (відповідно до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказам Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5) та інструкції з діловодства (відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242).

Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах- джерелах формуваня Національного архівного фонду. Щорічно архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи, проводяться комплексні та контрольні перевіряння під час яких начальником архівного відділу надається медодична і практична допомога відповідальним за архівні підрозділи та секретарям ЕК установ та організацій.

Особлива увага приділялась і приділяється прийманню документів установ та організацій району, в яких знаходяться документи з понад встановленим терміном зберігання. Станом на 01.12.2015 року в установах-джерелах комплектування архівного відділу зберігається 197 справ понад встановлений термін зберігання. Не всі призначені відповідальні за архіви установ та організацій добросовісно відносяться до дорученої їм справи. На жаль є ще й такі установи та організації де робота по підготовці документів до передачі в архівний відділ районної державної адміністрації на державне зберігання ведеться дуже повільно, а документи знаходяться на зберіганні у недбалому стані, понад встановлені терміни зберігання, або взагалі втрачені. Понад встановлені терміни зберігання зберігаються документи у відділі освіти, відділі культури, районному споживчому товаристві, районному статистичному управлінні, управлінні Пенсійного фонду, Вільшанській, Скалівській, Нерубайській, Небелівській, Тернівській, Покотилівській, Ятранській сільських радах. Ті міри впливу, що приймалися з боку архівного відділу та районної державної адміністрації позитивних наслідків не дали. Тому хочу ще раз нагадати про те, що головне завдання відповідальних за відомчі архіви та архівні підрозділи полягає у збереженні архівних документів для виконання запитів юридичних осіб та заяв громадян, видача в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів необхідних для задоволення прав і законних інтересів.

В архівному відділі станом на 01 січня 2016 року налічується 60 фондів із загальною кількістю 4420 справ за 1984-2014 роки. Такій кількості документів необхідно забезпечити належне збереження. З метою забезпечення гарантованої збереженості архівних документів рішенням районної ради від 27 грудня 2013 року №251 затверджено Програму розвитку архівної справи у Новоархангельському районі на 2014-2018 роки. Разом з тим, матеріально-технічна база архівного відділу районної державної адміністрації потребує зміцнення, що на сьогодення неможливо вирішити за відсутності фінансування.


Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації Л.ПОВОРОЗНИК

____________
Завантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01.01.2014 року

Завантажити Список №1 юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської областіЗавантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2015 року

Завантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2016 рокуЗавантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2017 року


Завантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2018 року


Завантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2019 року


Завантажити Відомості про наявність фондів і документів в архівному відділі Новоархангельської районної державної адміністрації станом на 01 січня 2020 року____________


Завантажити Друга світова війна у нашому краю.

Завантажити «Партизанський рух на Кіровоградщині».

Завантажити Запит командира партизанського загону ім.Ворошилова.

Завантажити Партизани загону ім.Ворошилова 

Завантажити Звернення німецької польової комендатури 

Завантажити Розпорядження гебітскомісара

Завантажити Наказ Гайворонського повітового комісара Майєра 

Завантажити Службове оголошення польової комендатури м.Кіровограда 


Запрошуємо до перегляду он-лайн виставки присвяченій 20-й річниці Конституції України

Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити


Запрошуємо до перегляду онлайн виставки присвяченої 72-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити  Завантажити Завантажити Завантажити


Завантажити Запрошуємо до перегляду онлайн виставки присвяченої 73-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Вічна пам`ять героям

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

ЗавантажитиНовоархангельська РДА - розробка WEB-сторiнки