Герб Новоархангельського району


ВАЖЛИВО ЗНАТИ

ОГОЛОШЕННЯ!]

Державне підприємство «Оникіївське лісове господарство» проводить громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.________________________________________


(дата офіційного опублікування в Єдиному державному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб”єктом господарювання)


________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планової діяльності)


ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.


1. Планована діяльність

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного

користування та рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах

розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, та рубок формування та

оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил Stihl МS 361, трелювання

сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на

склад та зберігання продукції.


Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду

Державного підприємство «Оникіївське лісове господарство», яке включає 4 структурні підрозділи

(лісництва) - Оникіївське лісництво, Торговицьке лісництво, Тишківське лісництво,

Новоукраїнське лісництво. Лісові масиви розташовані в межах Новоархангельського,

Добровеличківського, Маловисківського, Кропивницького та Новоукраїнського району Кіровоградської області та Уманського району Черкаської області.

_________________________________________________________________

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планової дічяльності)


2. Суб”єкт господарювання


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОНИКІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

(ДП "ОНИКІЇВСЬКИЙ ЛІСГОСП")

Код ЄДРПОУ 00992208.

Юридична адреса: 26244, Кіровоградська обл., Маловисківський район, село Оникієве, вул.

Лісгоспна, 4.

Контактний номер телефону: тел.: 05 258 4-43-47, факс 05 258 5-45-36

Е-mаіl: опlеss@ukr.

net

_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім”я та по батькові громадянина-підприємця,

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження

юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на

довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50

Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю - Тіщенкова

Марина Олегівна. е-mаі1: ОVD@merp.gov.ua

___________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні

дозволи на використання лісових ресурсів - лісорубні квитки, що видаються Кіровоградським

обласним управлінням лісового та мисливського господарства

___________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає

його видачу)


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань


Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у

назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої

додаткової інформації, визначеної суб,єктом господарювання, що передається для видачі висновку

з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-

які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності

їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в

електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу

слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.


Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, до повного його скасування та протягом 30

днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,

що припадають на цей період.


Громадські слухання (перші) відбудуться

___________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


Громадські слухання (другі) відбудуться

________________________________________________________________.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо

планової діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на

довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50


Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю - Тіщенкова

Марина Олегівна. е-mаі1: ОVD@merp.gov.ua

_________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на

довкілля тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50

Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю - Тіщенкова

Марина Олегівна. е-mаі1: ОVD@merp.gov.ua

___________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)


Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього сїроку громадського обговорення,

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.


8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану

діяльність.


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час,

з якого громадськість може ознайомитися з ними


Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в робочі часи у приміщенні:

1.У приміщенні Уманської районної державної адмінісшації за адресою : 20300,

Черкаська обл., м. Умань, площа Соборності, буд. 1.

2. У приміщенні Маловисківської районної державної адміністрації за адресою: 26200,

вул. Ценїральна, 78, м.Мала Виска, Кіровоградської обл.

3. У приміщенні Добровеличківської районної державної адміністрації

за адресою:27000, Кіроворрадська обл., Добровеличківський р-н, смт. Добровеличківка, вул.Незалежності, 112.

4. У приміщенні Новоархангельської районної державної адміністрації за адресою:

26100, Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, вулиця Центральна 31.

5. У приміщенні Новоукраїнської районної державної адміністрації за адресою: 27100,

м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59

6. У приміщенні Кропивницької районної державної адміністрації за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25.

7. У приміщенні контори Торговицького лісництва за адресою:

26100, с. Торговиця, вул. Нова, 18

8. У приміщенні контори Тишківського лісництва за адресою:

27013, с. Тишківка, вул. Покровська, 43

9. У приміщенні контори Оникіївського лісництва за адресою:

26244, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 5

10. У приміщенні контори Новоукраїнського лісництва за адресою: 26100, м. Новоукраїнка, вул. Шевченка, 118


Контактна особа: ДП «Оникіївський лісгосп» 26244, Кіровоградська обл.,

Маловисківський р-н, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4. Головний лісничий Поркуян

Людмила Іванівна, тел. 05258 44347,

____________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


Місце вчинення нотаріальних дій нотаріусами України


У статті 131 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) законодавцем визначено, що нотаріальний округ – це територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність, і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

Нотаріальні округи визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу (!).

Фізичні та юридичні особи є вільними у виборі нотаріального округу, в межах якого звернутися до нотаріуса (неважливо державного чи приватного, оскільки документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу!) за вчиненням певної нотаріальної дії.

Разом з тим, окремі нотаріальні дії передбачають їх вчинення лише в певному нотаріальному окрузі, зокрема: відкриття спадщини (заведення спадкової справи) та посвідчення договорів про відчуження та заставу майна.

Відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, тобто житло, в якому він проживав постійно або тимчасово. Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця.

Таким чином, для оформлення спадкових прав спадкоємець має звернутись до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які функціонують в межах територіальної одиниці, що стала останнім місцем проживання спадкодавця, протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини з відповідною заявою про її прийняття.

Щодо посвідчення договорів відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, то частиною 4 статті 55 глави 5 розділу ІІ Закону передбачено, що нотаріальна дія здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

Посвідчення договорів відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

В свою чергу, посвідчити заповіт чи довіреність, може будь-який нотаріус, в межах свого нотаріального округу (!), безвідносно до місця проживання чи реєстрації особи, що до нього звернулася.

Враховуючи те, що нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу (за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених Законом), а також постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № № 807-IX, що передбачає реформування адміністративно-територіального устрою України, звертаємо Вашу увагу на можливі зміни в законодавстві загалом, та потенційне утворення та ліквідацію нотаріальних округів зокрема.
На актуальні питання припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, відповідно оновлених форм заяв, що почали діяти з червня 2020 року, відповідає начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Іван ЛЕГОСТАЄВ


1. Який перелік документів необхідно подати для припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця?


Перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору для реєстрації припинення підприємницької діяльності, визначено частиною четвертою статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Так, згідно вказаної норми закону, для реєстрації припинення достатньо подати лише заяву щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця за Формою №1, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від   18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», у редакції від 19.05.2020 № 1716/5.


До Форми №1 заносяться відомості про фізичну особу – підприємця, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця; (стор. 1)

реєстраційний номер облікової картки платника податків, а для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта вносяться паспортні дані;

(стор. 1)

зазначається спосіб отримання виписки з реєстру; (стор. 2)

якщо виписку необхідно отримати поштою на адресу, що не співпадає з місцезнаходженням фізичної особи – підприємця, зазначається інша поштова адреса.

Форма підписується заявником з проставлянням дати подання документів.


Також, акцентую увагу на основних правилах заповнення заяв:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля.


2. Чи є перелік державних реєстраторів, яким необхідно подавати документи?


Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності здійснюється державними реєстраторами суб’єктів державної реєстрації.

Стаття 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців  та громадських формувань» визначає перелік суб’єктів державної реєстрації, які уповноважені на проведення відповідних реєстраційних дій. До них відносяться:

- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

- районні державні адміністрації;

- нотаріуси.

Згідно абзацу третього частини другої статті 4 зазначеного Закону, державна реєстрація фізичних осіб – підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі проводиться незалежно від їх місця знаходження.


Тобто, проведення будь-яких реєстраційних дій стосовно фізичних осіб – підприємців може здійснюватись будь-якими реєстраторами по всій території України.

Екстериторіальність в межах України щодо проведення реєстраційних дій стосовно фізичних осіб – підприємців діє з 02 листопада 2019 року. До цього періоду будь-які реєстраційні дії можливо було здійснювати лише в межах однієї області.


3. У який спосіб можна подати документи?

Заява для державної реєстрації припинення фізичної особи – підприємця може бути подана у паперовій формі особисто заявником, направлена поштою, подана представником фізичної особи – підприємця.

Коли заява подається особисто заявником, відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі подання заяви поштовим відправленням, згідно вимог до оформлення документів, встановлених статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», справжність підпису заявника обов’язково повинна бути нотаріально засвідчена.

Також, для припинення підприємницької діяльності, заява може бути подана представником фізичної особи – підприємця. В цьому разі, одночасно з заявою необхідно подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує повноваження особи (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Та, відповідно до статті  34 Закону «Про нотаріат», нотаріальна довіреність повинна бути складена на спеціальному бланку на якому нотаріусом засвідчується справжність підпису та повноваження особи представника.


4. Чи можливо сьогодні подати документи в електронній формі?

З 24 лютого 2020 року, подачу заяв про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності можливо здійснити в електронному вигляді за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (далі - Портал Дія) https://diia.gov.ua.


Для надання заяви в електронній формі потрібно виконати всього декілька кроків:


зареєструватись чи авторизуватись  (якщо особа вже зареєстрована) у кабінеті громадянина на Порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису;


заповнити  онлайн-форму на отримання послуги;


перевірити інформацію, яка зберігається в системі та підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису.


Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про результати наданої адміністративної послуги з’явиться у кабінеті та додатково буде відправлено на адресу електронної пошти заявника.

У разі виникнення питань щодо користування Порталом Дія, заявники завжди можуть звернутися за допомогою до чат-боту цього Порталу.

Крім того, з питань розгляду документів, заявники можуть звернутись безпосередньо до державних реєстраторів, які здійснюють розгляд таких заяв, поданих засобами Порталу Дія.

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють розгляд заяв в електронній формі, визначено Міністерством юстиції України.

Так, наприклад, подані документи в електронній формі щодо фізичних                   осіб – підприємців, місцезнаходження яких є Дніпропетровська область, розглядаються державними реєстраторами відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Детально з переліком суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють розгляд заяв в електронній формі щодо суб’єктів господарювання, місцезнаходження яких є Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, можливо ознайомитись на веб- сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)  https://psjust.gov.ua/


5. В які строки відбувається розгляд документів, поданих на припинення підприємницької діяльності, та чи сплачується при цьому адміністративний збір?

Статтею 26  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлено строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

Так, розгляд документів, поданих для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Сплата адміністративного збору за державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця не передбачена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».Практичні поради щодо налаштування ефірного цифрового телевізійного мовлення

Завантажити


Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

Однією з функцій органів державної реєстрації актів цивільного стану є видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, в тому числі повторна видача свідоцтв, оригінали яких були викрадені, загублені, пошкоджені чи знищені, а також вилучені у зв`язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану.

Де повторно отримати свідоцтво?

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

Хочемо звернути увагу, повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Хто може повторно отримати свідоцтво?

Повторна видача свідоцтва здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня.

Також, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи - у разі документального підтвердження його повноважень (за довіреністю).

Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред’явленні документів, що посвідчують їх особу.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Якщо особа позбавлена батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Акцентуємо увагу, після припинення шлюбу внаслідок його розірвання,  свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявника відділ ДРАЦС видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого, особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва

Які документи, необхідно пред’явити для повторної видачі свідоцтва?

1. Паспорт громадянина України або паспортний документ, що посвідчує особу заявника.

2. Документи, що підтверджують родинні стосунки між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис.

Також, для отримання документів, громадяни можуть звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Ввійти на веб-портал можливо за наступним посиланням: http://dracs.minjust.gov.ua/.

За допомогою електронного ресурсу можливо подати заяви на повторну видачу свідоцтв та отримати інші послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану не виходячи з дому.

На сьогоднішній день, враховуючи карантинні заходи та з метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 №255), отримати повторно свідоцтво можливо за попереднім записом телефонним зв’язком відділу ДРАЦС.

Під час особистого звернення громадян до відділу державної реєстрації актів цивільного обов`язковою умовою є дотримання вимог вказаної постанови Уряду, а саме: наявність засобів особистого захисту (рукавички, маска).


Міністерство охорони здоров`я України з метою протидії подальшого поширення коронавірусної хвороби СОVID-19 під час проведення будівельних робіт в умовах введення карантину на території України пропонує використовувати наступні рекомендації.

Вірус SARS-СoV-2 (збудник СОVID-19) передається від людини до людини крапельним шляхом. Краплі розтювсюджуються на відстань близько

одного метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч та контамінувати

(забруднювати) навколишні предмети і поверхні.

Для запобігання поширення коронавірусної хвороби  СОVID-19 слід дотримуватись фізичного дистанціювання (не менше 1-1,5 м), яке направлене

на зменшення кількості та тривалості контактів між людьми настільки, наскільки це можливо, в тому числі під час виробничого процесу.

У випадку, якщо дотримуватись дистанції між працівниками неможливо, вони повинні використовувати одноразові медичні маски або

захисні маски, виготовлені самостійно.

Маску слід змінювати кожні 3 години або раніше, якщо вона стала вологою. Заборонено застосовувати одноразові медичні маски повторно.

Використання медичних або захисних масок передбачено разом із іншими засобами індивідуального захисту відповідно до робочого процесу.

Обробку рук впродовж дня рекомендовано проводити шляхом миття рук із застосуванням рідкого мила під проточною водою або, у разі

відсутності видимого забруднення рук, використовувати спиртовмісні антисептики для рук.

У місцях спільного проживання або відпочинку працівників щодня має проводитись вологе прибирання із застосуванням мийних засобів.

Під час прибирання приміщень обов`язково проводиться очищення поверхонь, з якими часто контактують працівники (наприклад ручки дверей,

умивальники). Приміщення мають регулярно провітрюватись. Кожен працівник має користуватись виключно особистими засобами індивідуальної

гігієни (рушники, зубна щітка, тощо), а також індивідуальним посудом та столовими приборами.


Керівник підприємства:

наказом по підприємству визначає відповідальну особу, яка буде здійснювати на об`єкті контроль за впровадженням заходів з недопущенням

поширення коропавірусної хвороби СОVID-19;

забезпечує наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), аптисептичних та дезінфікуючих засобів.


Відповідальна особа:

здійснює щоденний контроль за використанням ЗІЗ, проведенням дезінфекції, недопущенням до виконання робіт осіб з ознаками гострих

респіраторних захворювань;

організовує проведення термометрії - безконтактне вимірювання температури тіла працівників до початку роботи;

забезпечує розрахунковий запас засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для працівників на об`єкті будівництва, розміщення в

санітарно-побутових приміщеннях на будівельних майданчиках диспенсерів для антисептиків та їх регулярне заправлення;

забезпечує контроль над прибиранням та щоденною дезінфекцію санітарно-побутових приміщень та поверхонь в місцях спільного

користування працівників;

інформування керівника щодо появи респіраторних симптомів у працівників та необхідності їх самоізоляції.


Працівники:

дотримуються дистанціювання та безконтактного привітання;

дотримуються гігієни рук;

дотримуються етикету кашлю (у одноразову серветку або згин ліктя);

дотримуються респіраторпої гігієни (не торкаються руками обличчя, рота та носа);

у разі підвищення температури тіла або погіршення самопочуття та появи респіраторних симптомів (таких як нежить, біль в горлі, кашель) під час виконання робочих обов`язків негайно інформують відповідальну особу.Заступник Міністра - Головний державний санітарний лікар України     Віктор ЛЯШКОРекомендації Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області щодо організації та проведення протиепідемічних,

профілактичних заходів у закладах,що продовжують працювати під час карантину


Щодня ситуація з поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-пСоу, у світі та в Україні ускладнюється.

Рівень захворюваності серед людей зростає.

У зв`язку з цим, а також враховуючи збільшення кількості осіб, які повертаються з інших країн, де зареєстрований СОVІD-І9, ускладненням ситуації у сусідніх  Дніпропетровській, Черкаській областях, Головне управління Держпродспоживслужби пропонує вжити наступні протиепідемічні заходи в місцях скупчення людей, в торговельних точках, аптеках та інших закладах, які продовжують працювати під час карантину в області (далі - заклади):

1. Відвідування закладів, транспорту повинно відбуватися виключно у разі нагальної потреби.

2. Для зменшення часу перебування в закладах, транспорті та уникнення контактів з іншими людьми, необхідно заздалегідь підготуватися (наприклад, мати чіткий перелік необхідних закупок, в банках, на Укрпошті вирішувати тільки ті питання, які потребують особистої присутності, пересуватися транспортом на робочі місця або у крайній необхідності).

3. За можливості рекомендується пересуватися вулицями населеного пункту, без залучення громадського транспорту або особистим легковим автотранспортом.

4. На зупинках громадського транспорту дотримуватись відстаней один від одного 1,5-2 м.

5. Під час відвідування сімейних лікарів, громадських місць рекомендується одягати маски або респіратори, рукавички.

6. Керівникам закладів необхідно:

- забезпечити засобами індивідуального захисту всіх працівників, які мають постійний контакт з відвідувачами, працюють на технологічних

процесах з готовою кулінарною продукцією, готовими стравами, з коштами тощо;

- провести розрахунки максимально допустимої кількості людей, які можуть одночасно перебувати у торговій залі з урахуванням відстані між

покупцями 1,5-2 м та розмістити відповідне оголошення на вході;

- контролювати кількість відвідувачів у торговій залі відповідно до розрахунків та не допускати її збільшення;

- у разі заповнення відвідувачами торгової зали іншим клієнтам чекати біля входу з дотриманням відстані не менше 1,5-2 м;

- здійснювати регулярне провітрювання та дезінфекцію розрахункових прилавків, віконців, касових транспортерів, апаратів, іншого

приладдя, в магазинах - візків, корзин, вагів для самообслуговування;

- встановити дозатори з дезінфікуючими антисептичними засобами для рук відвідувачів при вході до закладу, забезпечити миття рук в туалетах;

- контролювати правильне використання засобів індивідуального захисту працівниками;

- якщо в штаті закладу є медичний працівник, обов`язково залучити до огляду персоналу та виконання протиепідемічних заходів;

- не допускати до роботи хворих працівників;

- рекомендувати відвідувачам безготівковий розрахунок;

- забезпечити наявність інформаційних листівок, пам`яток для працівників та відвідувачів з попередженням щодо поширення коронавірусної

інфекції, заходів та засобів захисту тощо.


Дані рекомендації пропонуємо як заходи для обов`язкового виконання в населених пунктах області.


Начальник  Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігор БойчукДИСТАНЦІЙНО – ШВИДКО, ЗРУЧНО, ЕФЕКТИВНО


Мешканці Кіровоградщини онлайн, тобто дистанційно, без особистого відвідування сервісних центрів, можуть вирішити питання, пов’язані з нарахуванням, виплатою пенсій, отриманням довідок, консультацій, роз’яснень.

Так, скориставшись «кабінетом страхувальника» на вебпорталі Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua), роботодавець має можливість отримати необхідну інформацію про страховий стаж своїх працівників для нарахувань виплат за лікарняними листами, а саме: замовити довідки в електронному вигляді з QR-кодом за ф. ОК-7 (з 2011 року та лише за період перебування у трудових відносинах з даним роботодавцем) та за ф. Додаток 9 про страховий стаж працівника за період з 2004 року; надати сканкопії трудових книжок працівників; переглянути стан подання звітності та стан розрахунків з ЄСВ (недоїмка, пеня і штраф, переплата) за найманих працівників (за даними Державної фіскальної служби України).

Також, вирішити пенсійні питання дистанційно, не виходячи з дому, можуть і застраховані особи та пенсіонери, отримуючи необхідну інформацію через «особистий кабінет» на вебпорталі Пенсійного фонду України.  


Заступник начальника управління – начальник відділу супроводження

інформаційних систем та електронних реєстрів № 1 управління інформаційних

систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                        О.ПУХАРЬ


Особливості включення до страхового стажу періодів березня-квітня 2020 року фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб

та членів фермерських господарств

18 березня ц.р. набув чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533).

Так, Законом № 533 внесено зміни до «Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які доповнено пунктом 14-5 такого змісту:

"14-5. Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 цього Закону, які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року на підставі пункту 9-10 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів".

Таким чином, періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року, за які не сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, включаються до страхового стажу для нижчезазначених платників єдиного внеску лише за себе:

- фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

- члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.


Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Наталія СІМОНЯН


Пенсійники Кіровоградщини готові до проведення перерахунків пенсій

36,6 тис. пенсіонерів Кіровоградщини, яким виповнилося 80 років, з 01 квітня 2020 року встановлено щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень. Такі виплати отримають громадяни зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік – 9 205 гривень.

Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 01 квітня 2020 року, щомісячна компенсація буде встановлюватись з дати досягнення такого віку.

Увага! Для пенсіонерів 80+ із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн.

Виплату пенсій даній категорії громадян буде розпочато після 07 квітня 2020 року.

Також Пенсійному фонду України доручено у квітні 2020 року забезпечити проведення виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5000 тисяч гривень.

Виплату буде розпочато невідкладно після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Крім того, визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 01 травня.


Шановні пенсіонери! Наголошуємо: всі перерахунки будуть проведені АВТОМАТИЧНО, тобто НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБИСТОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.


Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                       Наталія СІМОНЯН


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


02 квітня 2020 р. – начальник головного управління Наталія Миколаївна СІМОНЯН.


09 квітня 2020 р. – начальник відділу контролю за додержанням законодавства з питань пенсійного забезпечення управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна Фундерат.


16 квітня 2020 р. – начальник відділу з питань призначення пенсій управління застосування пенсійного законодавства Ірина Володимирівна РАТУШНА.


23 квітня 2020 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.


30 квітня 2020 р. – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна КИРДАН.


Начальник управління

адміністративного забезпечення                                        Л.СОРОКА


ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ПЕНСІОНЕРІВ


Результати перевірки документів, що подаються для призначення пенсії, свідчать про непоодинокі випадки наявності в них помилок та некоректних записів, так у трудових книжках не містяться номери та дати наказів, незавірені виправлення, відсутні або нечіткі відбитки печаток тощо.

Процес доопрацювання неправильно оформлених записів у трудових книжках може виявитися досить тривалим. Тому майбутнім пенсіонерам рекомендується заздалегідь їх перевірити, зокрема скориставшись дистанційними сервісами – отримати правову оцінку документів можливо надіславши скановану копію трудової книжки засобом вебпорталу Пенсійного фонду України. Здійснити це може як фізична особа через «Особистий кабінет», так і роботодавець через «Кабінет страхувальника», засвідчивши сканкопію кваліфікованим електронним підписом (раніше – ЕЦП).

Отже, завчасна перевірка документів сприятиме забезпеченню призначення і виплати пенсії у найкоротший строк після досягнення особою пенсійного віку.


Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                  Наталія СІМОНЯНЗавантажити Інформаційна довідка для проведення роз’яснювальної роботи щодо запобіганню поширенню коронавірусу

Завантажити 7 порад для захисту від коронавірусу

Завантажити Профілактика інфікування і поширення

Інформаційна довідка для проведення роз’яснювальної роботи щодо запобіганню

поширенню коронавірусу

Відповідальне ставлення працівників та роботодавців до власного здоров`я та

здоров`я оточуючих!

Основна теза: Захворів – сиди вдома.

Не варто ризикувати власним здоров’ям та здоров’ям інших.

У разі погіршення стану – потрібно звернутись до свого сімейного лікаря

Керівнику потрібно забезпечити недопущення перебування на робочому місці

працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання, підвищеної

температури тіла та особливо осіб, що повернулись з відпустки або з відрядження

з країн, в яких були зареєстровані випадки COVID-19.

Діагностика. Як визначити на початкових стадіях коронавірус?

На початковій стадії коронавірус має такі ж симптоми, що і інші гострі вірусні

захворювання. Визначити можуть тільки спеціальні тести.

Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення

дихання, в деяких випадках - діарея або кон`юнктивіт.

Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. В цьому його

небезпека.

Важливо! Вчасне діагностування. Так як за симптоматикою коронавірус нічим не

відрізняється від інших вірусних хвороб, то важливо відразу звернутись до лікаря.

Якщо ви протягом останні 14 днів повернулись із країни, в якій зафіксовані

випадки коронавірусу або ж спілкувались із людиною, яка контактувала із тим, хто

прибув до України з країн де зафіксовані випадки коронавірусу – відразу

попередьте про це свого сімейного лікаря. Надалі - лікар має алгоритм дій, що

робити.

Хто є групою ризику?

Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Вразливою групою є люди

похилого віку та люди із хронічними хворобами і слабким імунітетом, вони більш

схильні до розвитку важких захворювань. Також після фіксації випадків

коронавірусу вразливою групою є медичні працівники.

Контактна особа при випадку COVID-19 – особа, яка наразі не має симптомів, але

яка

контактувала, або ймовірно контактувала із особою, хворою на COVID-19.

Особи, які мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19

(наприклад, через рукостискання)

Особи, що мали незахищений прямий контакт із інфекційними

виділеннями (наприклад через кашель, торкання використаних паперових хустинок

голими руками тощо)

Особи, які контактували особисто з хворими на COVID-19 на відстані до

2 метрів та більше 15 хвилин

Особи, які перебували у закритому середовищі (наприклад, аудиторія,

кімната для переговорів, зал очікування лікарні тощо) з хворими на COVID-19 на

відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин

Пасажири літака, які сиділи на відстані двох місць (у будь-якому

напрямку) від хворого на COVID-19, супутники або особи, які надають догляд та

члени екіпажу, що обслуговують в тій частині літака, де розміщений індексний

випадок4

(якщо тяжкість симптомів або пересування хворого вказують на більш велику

експозицію, контактними можуть вважатися всі пасажири секції або всі пасажири

Як можна заразитися, Як передається вірус?

Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним

шляхами.

Вірус не циркулює у повітрі. Він не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є

тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чханню. Відстань – це

гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому, заразитись

неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо

поруч із інфікованим (нагадуємо, це максимум – 1,5-2 м).

На поверхнях вірус може жити близько 3 годин. Тому важливо дезінфікувати

поверхні, ручки дверей і т.д.

Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей

через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів

(тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), що забруднені виділеннями із

дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або

чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм.

Коронавіруси не здатні зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання

на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м.

Як довго вірус живе на поверхнях?

За попередньою інформацією вірус може виживати на поверхнях лише протягом 3

годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи

зараження людей.

Рекомендації як убезпечити себе від зараження:

1. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:

тривалість процедури — 20–40 с;

вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці,

перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для

рук;

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2%

хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад

настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);

антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку

слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим

диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);

тривалість обробки — близько 30 с;

особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);

обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими

об’єктами;

у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб

уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і

токсичний для прийому всередину).

2. Уникайте скупчення людей.

3. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

4. Використовуйте захисну маску:

обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового

захисту.

Використовуйте маску правильно:

вона має покривати ніс і рот;

вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

заміняйте маску, щойно вона стала вологою;

не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з

милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

заміняйте маску щочотири години;

не використовуйте маску повторно.


Додаткові рекомендації працівникам на об’єктах харчування

По термообробці необхідно суворо дотримуватись існуючих вимог до

приготування страв.

Миття посуду повинно проводитись строго по інструкції:

видалення залишків їжі.

миття щіткою за температури води 50 градусів з миючими засобами.

миття з додаванням дез. розчину у іншій ємності (ванні).

ополіскування під проточною водою температурою не менше 65 градусів - це

також в окремій ємності.

просушування на спеціальних полицях.Завантажити Наказ про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, у 2020 році


Завантажити Наказ про встановлення заборони на лов раків під час линьки у рибогосподарських водних об’єктах, у 2020 році


Увага! На час карантину скористайтеся дистанційними послугами Пенсійного фонду України!


З метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 нагадуємо про можливість отримання пенсійних послуг дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).

Як зареєструватися на вебпорталі? Вхід до кабінету застрахованої особи та страхувальника в режимі онлайн здійснюється за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП). При цьому, довідки формуються Пенсійним фондом України в електронному вигляді з використанням перевірочних кодів (цифрового та QR), та не потребують підпису спеціаліста Пенсійного фонду України.

Консультацію з будь-якого питання можна отримати, звернувшись за телефонами «гарячих» ліній Фонду в області. «Гаряча» лінія головного управління: (0522) 33-04-41.

З графіком роботи «гарячих» ліній в районних центрах можна ознайомитися на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням: www.pfu.gov.ua в розділі «Контакти».


Довідково:

Перелік пенсійних послуг, які можна отримати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

- інформацію про умови, порядок призначення (перерахунок) та виплату пенсії;

- подати заяву про призначення (перерахунок) пенсії;

- замовити паперове чи електронне пенсійне посвідчення;

- отримати інформацію про заробітну плату (довідку ОК-5, ОК-7);

- отримати довідку про страховий стаж (додаток 9);

- переглянути дані з пенсійної справи;

- отримати довідку про доходи пенсіонера;

- сформувати запит на отримання документів.Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                  Наталія СІМОНЯНЧи можна купити страховий стаж?


Щоб отримати пенсію – необхідний стаж. Щоб був стаж – необхідно сплачувати внески. А якщо ви не перебуваєте у трудових відносинах з роботодавцями й не належите до платників єдиного внеску? Тоді можете самі подбати про майбутню пенсію і… докупити страховий стаж шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Тобто це реальна можливість для осіб, які працюють неофіційно або за межами України чи з інших причин є незастрахованими, убезпечити себе шляхом сплати страхових внесків на добровільних засадах та гарантувати стабільний дохід у разі досягнення пенсійного віку.

Існує два способи добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. Перший спосіб полягає в укладенні договору про добровільну участь на термін не менше одного року. Таким чином, особа поступово може набувати необхідний їй страховий стаж – це страхування на майбутні періоди.

Укладаючи такий договір, особа зобов’язується щомісяця сплачувати внески, оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях. Розміри платежів обумовлюються в договорі й визначаються особою самостійно, але при цьому їх величина повинна бути не менше 22 % від мінімальної заробітної плати (мінімум з 01.01.2020 – 1039,06 грн).

Другий спосіб: теж шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового соціального страхування, але особа одноразово може сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22 %) на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2 (мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складе 2078,12 грн). При цьому, громадяни самостійно для себе визначають період, за який мають можливість укласти договір про добровільну участь та сплатити страхові внески.

Для укладення договору про добровільну участь необхідно звертатись до Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації.Зарахування періодів служби до страхового стажу


Найбільш популярним  серед населення дистанційним сервісом Пенсійного фонду України є формування довідки про загальний трудовий та страховий стаж та дані про нараховану заробітну плату (дохід або грошове забезпечення), які можна отримати засобами вебпорталу ПФУ.

Найчастіше громадяни просять роз’яснити порядок обчислення страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку особам із числа військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу.

Одним із джерел формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є відомості, які надходять у складі звітності, що подається підприємствами, організаціями, установами, починаючи з 2000 року.

Проте, індивідуальні відомості про суми нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу  подаються до системи персоніфікованого обліку починаючи з червня 2016 року (з дати набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 441). Таким чином, персональні дані про суми нарахованого грошового забезпечення щодо зазначених категорій осіб з 2000 року по травень 2016 року в Реєстрі застрахованих осіб на сьогодні відсутні.

З метою врегулювання даного питання окремою постановою Уряду (постановою Кабінету Міністрів  України від 21.08.2019 № 770) затверджено порядок подання до Реєстру застрахованих осіб відомостей про осіб, які отримували грошове забезпечення у період з 2000 року по 2016 рік.

Пенсійний фонд України наразі опрацьовує порядок передачі Державною податковою службою України інформації з податкового розрахунку сум доходу  осіб із числа військовослужбовців, поліцейських,  осіб рядового і начальницького складу за забезпечення  за  2000-2016 роки.


Начальник управління інформаційних

систем та електронних реєстрів                                        О.ПАРХОМЕНКОПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ


Добровільна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Громадяни, які у певні періоди не належали до категорії застрахованих осіб, тобто з якихось причин офіційно не працювали, мають право укласти договір про одноразову сплату у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування (за попередні періоди) або договор про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування (на майбутній період), щоб у майбутньому мати змогу отримувати пенсійні виплати. Такий договір можна укласти не менше ніж на рік.

Питання та умови укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування врегульоване статтею 10 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449.

Заява та необхідні документи подаються до податкового органу за місцем проживання.

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей, у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір за обраним видом.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Громадяни самостійно для себе визначають період за який мають можливість укласти договір про добровільну участь та сплатити страхові внески. Разом з тим, місячний розмір страхових внесків не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (на сьогодні 1039,06 грн.) та розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, діючої на день укладання договору (з 01.01.2020 мінімальна заробітна плата складає 4723,00 грн.). Для договорів про одноразову сплату за попередні періоди – сума складатиме вдвічі більше (мінімальний страховий внесок на місяць помножений на коефіцієнт 2). Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою за весь період.


Заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                              О.РОМАНЧЕНКО


У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки за номером телефону (0522) 330-441 відповідають керівники структурних підрозділів:

05 березня 2020 року – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА;

12 березня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного законодавства Наталія Миколаївна БОДЮЛ;

19 березня 2020 року – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ;

26 березня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО.


Крім того, щодня з 08.00 до 17.00 години (у п`ятницю – з 8.00 до 16.00 години) працює пряма телефонна «гаряча лінія»: (0522) 330-441.На Кіровоградщині офіційно працює 196 тисяч осіб

У 2019 році на Кіровоградщині на 382 збільшилась кількість страхувальників, що звітують (читай – сплачують єдиний соціальний внесок) за найманих працівників. Це свідчить про свідоме ставлення підприємців до працівників, адже в результаті цього 3,5 тисячі мешканців області офіційно працевлаштовані, значить, вони матимуть страхований стаж, а у майбутньому – підтримку держави. Загалом в регіоні легально працевлаштовані 196 тис. осіб.

Крім того, завдяки системній роботі пенсійників Кіровоградщини з інформування застрахованих осіб про набуті соціальні права при офіційному працевлаштуванні та наслідки їх звуження внаслідок «тінізації», зменшилась чисельність працівників, які отримують заробітну плату менше та на рівні мінімального розміру – на 1,6 тис. осіб та на 1,8 тис. осіб відповідно.

Кожен офіційно працевлаштований працівник може САМОСТІЙНО контролювати свого роботодавця – регулярно перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. Контролювати персоніфіковані дані, накопичені на особових картках, можливо як шляхом особистого звернення до сервісних центрів, так і дистанційно за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України.Заступник начальника управління –

начальник відділу забезпечення

наповнення бюджету фінансово-

економічного управління

головного управління

Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                                                     Марія КОРОТКАХто має право вийти на пенсію за віком у 2020 році?

На сьогодні головною умовою виходу на пенсію за віком є досягнення пенсійного віку та необхідний страховий стаж.

Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років.

Увага! З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році необхідний страховий стаж становитиме 35 років.

У разі відсутності 27 років страхового стажу пенсія призначатиметься з більш пізнього терміну. Так, за наявності в особи страхового стажу від 17 до 27 років пенсія призначається після досягнення віку 63 років; за наявності страхового стажу від 15 до 17 років – після 65 років.

Як бути тим громадянам, які у певні періоди не належали до категорії застрахованих осіб, тобто з певних причин офіційно не працювали? Такі особи мають право укласти договір на добровільне страхування, щоб у майбутньому мати змогу отримувати пенсійні виплати.


Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області             Наталія СІМОНЯНПредставникам бізнесу пропонують кредитуватися за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

На початку лютого за ініціативи Президента України та Прем’єр-міністра України розпочала працювати державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Її мета – спростити доступ представників мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

«Експерти провідних бізнес-асоціацій України визначили, що проблема доступу до фінансових ресурсів є однією з найбільших, які доводиться вирішувати власникам мікро- та малого бізнесу. Спрощення доступу до банківського кредитування дозволить посилити конкурентоспроможність серед підприємців, створити нові робочі місця та повернути трудових мігрантів», – розповів про цілі програми голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

Ініціатори вважають, що надання доступних фінансових ресурсів стимулюватиме підприємницьку активність та сприятиме розвитку інноваційних та ефективних підприємств. Це призведе до підвищення рентабельності та продуктивності праці. Таким чином вдасться збільшити відрахування до державного бюджету України та автоматично забезпечити безперебійне фінансування програми.

Учасники програми мають відповідати таким критеріям:

Бути офіційно зареєстрованою фізичною або юридичною особою-підприємцем;

Кінцевий бенефіціар має бути резидентом України;

Середня кількість працівників на момент подачі заявки не може перевищувати 50 осіб (з урахуванням пов’язаних підприємств);

Річний дохід від діяльності не повинен перевищувати 50 млн.грн;

Діяльність підприємства за останні чотири квартали має бути прибутковою;

У випадку з новоствореними підприємствами потрібно мати реалістичний та обґрунтований бізнес-план роботи.

«Програма передбачає фінансування, до прикладу, на придбання нових засобів діяльності або їх модернізацію; будівництво, реконструкцію та ремонт приміщень, де проводиться господарська діяльність. Проте кошти не будуть видаватися на придбання об’єктів нерухомості чи транспортних засобів, крім тих, що використовуються у комерційних цілях», – пояснив Андрій Балонь.                                                                                    

Підтримка буде надаватися за двома напрямками:

перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн.грн. і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн.грн., який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн.грн.;

другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро- та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Важливо: підприємство може отримати декілька кредитів, проте їх загальна сума не має перевищувати 1,5 млн.грн.

https://www.facebook.com/Novoarhangelsk.RDA/videos/240123166992593/  Відео матеріал про дешеві кредити.


Про зміни в законодавстві

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1141 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з 29 березня 2020 року набувають чинності такі зміни:

документація із землеустрою надходить до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації;

передача копій матеріалів виконаних робіт надається розробником через електронний портал Держгеокадастру за заявою в електронній формі та з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою;

Держгеокадастр та його територіальні органи протягом трьох робочих днів з моменту надходження матеріалів виконаних робіт в електронній формі вносять їх до системи електронного документообігу Держгеокадастру;

документація із землеустрою, що надійшла до Державного фонду, підлягає обліку за її видами та ведеться в системі електронного документообігу Держгеокадастру;

наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

у разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за заявою в письмовій або електронній формі протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такої заяви.

З огляду на це, пропонуємо ознайомитися з покроковим алгоритмом подачі документації із землеустрою до електронного Державного фонду.


На Кіровоградщині за 2019 рік порушники земельного законодавства відшкодували шкоду у сумі 2 мільйони гривень

Упродовж 2019 року Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснило 1322 перевірки земельних ділянок щодо дотримання вимог земельного законодавства. Загальна площа угідь становить – 30,6 тис.га. За результатами проведених перевірок виявлено 844 порушення (площа – 6,68 тис.га). Крім цього управлінням здійснювалися  перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання  вимог законодавства у сфері використання та охорони земель (114 перевірок – 55,84 тис.га). За їх результатами виявлено низку порушень на загальній площі 26,3 тис.га.

З метою вжиття заходів інспекторського впливу для усунення виявлених порушень на земельних ділянках державні інспектори склали 439 протоколів про адміністративні правопорушення (площа – 3,47 тис.га). Винесли 439 постанов та наклали адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму більше 100 тис. гривень, з яких порушники добровільно сплатили понад 80 тис. гривень та близько 9,2 тис.грн. – примусово. Також вручили порушникам 560 приписів про усунення порушень земельного законодавства (площа 4,8 тис.га). Такі ж приписи вручено 37 суб’єктам господарювання (на площу більше 3,5 тис.га), складено 18 протоколів, винесено 18 постанов про накладення адміністративного стягнення на загальну суму 5,2 тис.грн.

Загальний розмір нарахованої шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, становить майже                          4,5 млн. гривень; заподіяної суб’єктами господарювання внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок  – на загальну суму 61,84 тис.грн.

Державні інспектори проводять роботу по відшкодуванню завданої державі шкоди, внаслідок чого порушники добровільно сплатили 1,98 млн. гривень. До органів прокуратури передано 15 матеріалів щодо примусового стягнення шкоди (загальна сума шкоди – близько 2 млн.грн). У тому числі одна справа щодо порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства  містить ознаки злочину (сума шкоди становить майже 30 тисяч гривень).


Пресслужба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області


Для чого потрібен страховий стаж?


ОГОЛОШЕННЯ!

Кіровоградське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву інформує про можливості кредитування молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення Операції об`єднаних сил на придбання житла - https://kg.molod-kredit.gov.uaЧи можуть жінки, що вийшли на пенсію достроково, отримувати у повному розмірі пенсійні виплати?


Сьогодні жінки, які достроково вийшли на пенсію за віком у 55 років, мають страховий стаж не менше 30 років та за умови звільнення з роботи, можуть отримувати пенсію у повному розмірі.

За Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (п. 7-2 р. XV «Прикінцеві положення») (далі – Закон) право на достроковий вихід на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менш як 30 років та за умови звільнення з роботи. Ця норма діяла до 1 січня 2015 року. Але у цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону, зменшувався на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Багато жінок скористалися цим правом, і отримують пенсії до сьогодні. Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від отримання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Але, починаючи з жовтня 2017 року, умови постійного зменшення розміру пенсії замінено на можливість отримання пенсії в повному розмірі (п. 7-2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону, зі змінами за Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 11.10.2017 № 2148-VIII). Так, зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого ч. 1 ст. 26  Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою пенсійного віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 Закону.

Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду.

Наприклад, відповідно до ст. 26 Закону жінка мала право виходу на пенсію у 58 років, але скористалася правом дострокового виходу на пенсію у віці 55 років. Тобто, вийшла на пенсію на 36 місяців раніше досягнення пенсійного віку. Відсоток зменшення пенсії складає 18% (36 х 0,5%). Відповідно, цій жінці пенсія у повному обсязі буде виплачуватися лише після досягнення віку у 61 рік (58 років + 3 роки).


Начальник головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                 Наталія СімонянДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ!


Фізичні особи – підприємці, які не здійснюють підприємницьку діяльність, не подають звітність та мають заборгованість зі сплати єдиного внеску, відповідно до  чинного законодавства зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до моменту державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

За даними головного управління Державної фіскальної служби в області, щодо 6 611 фізичних осіб – підприємців, заборгованість яких станом на 01.06.2019 року складає 125,5 млн.грн. (77% загальної суми), щоквартально відбувається нарахування зобов’язань, із них 4 175 осіб – ті, хто понад три роки не звітує про свою діяльність до органів Державної фіскальної служби в області.

Враховуючи вищенаведене, рекомендуємо з питань обчислення і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, погашення існуючої заборгованості, припинення підприємницької діяльності тощо звертатись до органів Державної фіскальної служби на відповідній території.


Заступник начальника управління –

начальник відділу забезпечення

наповнення бюджету фінансово-

економічного управління

головного управління Пенсійного

фонду України в Кіровоградській області                        Марія КОРОТКАСтраховий стаж військовослужбовцям та поліцейським обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку

Найбільш популярними серед населення послугами, які надаються на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, є отримання довідки про загальний трудовий та страховий стаж та дані про нараховану заробітну плату, а також направлення звернення з будь-якого питання та отримання відповіді без відвідування Пенсійного фонду.

Найчастіше користувачі Веб-порталу електронних послуг звертаються за роз’ясненнями щодо обчислення страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку особам із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), особам рядового і начальницького складу.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) страховий стаж обчислюється відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Одним із джерел формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є відомості, які надходять у складі звітності, що подається підприємствами, організаціями, установами, починаючи з 2000 року.

До червня 2016 року звітність щодо зазначеної категорії осіб подавалась за формою, яка не передбачала персоніфікованого відображення нарахованого грошового забезпечення у розрізі застрахованих осіб.

Починаючи з червня 2016 року, відомості про суми нарахованого грошового забезпечення у розрізі кожної застрахованої особи у складі звіту щодо сум нарахованого ЄСВ подаються установами, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу (з дати набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 441).

Статтею 24 Закону (у редакції, чинній з 11.10.2017) визначено, що у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж при призначенні пенсії буде обчислено на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.


Начальник управління інформаційних

систем та електронних реєстрів головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області             Олена ПАРХОМЕНКО

Пенсійники Кіровоградщини на варті легальної зайнятості населення


З початку 2019 року в результаті систематичного аналізу головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області звітів платників єдиного соціального внеску та моніторингу даних про оплату праці застрахованих осіб до бюджету області надійшло понад 58 тисяч гривень.

Результат аналітичної роботи головного управління Фонду в області є неодмінною складовою діяльності соціальних партнерів Фонду – органів ДФС та Держпраці. За даними головного управління ДФС у Кіровоградській області, після отриманої аналітичної інформації і в результаті заходів податкового контролю донараховано 765,4 тис. грн єдиного соціального внеску, легалізовано 87 робочих місць. Представниками Управління Держпраці у Кіровоградській області проведено 145 перевірок, виявлено порушень щодо 116 страхувальників (стосовно 1,3 тис. найманих працівників), складено 33 протоколи щодо застосування адміністративних штрафів та направлено до суду, винесено 14 постанов щодо застосування адмінштрафів на суму 7,1 тис. грн, винесено 37 постанов щодо накладання штрафних санкцій на суму 4,7 млн. грн, легалізовано 41 робоче місце.

Наряду з активною моніторинговою роботою головного управління Фонду в області самі працівники теж повинні зайняти чітку позицію та наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог законодавства. Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та нарахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість наявності помилок, недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. І робити це потрібно не тоді, коли вже досягнуто пенсійного віку, а в період здійснення своєї трудової діяльності!

На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто за допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду України (www.portal.gov.ua) одержати інформацію щодо нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу.Заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення

наповнення бюджету фінансово – економічного управління

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Марія Коротка
Енергосервіс стає все більш популярним механізмом для підвищення енергоефективності бюджетних установ та економії на комунальних послугах

Енергосервіс полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів тощо) впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО), а оплата здійснюється виключно за рахунок економії, досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів.

Наприклад, нещодавно Харківська міська рада прийняла рішення запровадити енергосервіс (ЕСКО) у школах №44, 91 і 68, а також гімназіях №46 і 82.

За даними Харківської міськради, завдяки енергосервісу очікується заощаджувати на комунальних рахунках до 2 млн грн у рік.

Як показує практика вже діючих договорів, серед найбільш затребуваних ЕСКО-проектів у бюджетних установах:

- модернізація системи опалення;

- встановлення ІТП з погодним регулювання та онлайн-моніторингом;

- інші енергоефективні заходи.

Незабаром планується оголосити тендери через Систему публічних електронних закупівель  «ProZorro»: https://prozorro.gov.ua.

Загалом, енергосервіс набирає популярності: вже укладено понад 310 ЕСКО-контрактів вартістю більше 350 млн гривень. Проекти реалізуються у 18 регіонах країни.

«Тож закликаю усі місцеві органи влади разом із  ЕСКО-інвесторами працювати на результат – комфортні та модернізовані школи, лікарні та інші бюджетні заклади!», - повідомив С.Савчук.


Більше інформації дізнавайтеся за посиланням: http://saee.gov.ua/uk/news/2922.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю ДерженергоефективностіНезважаючи на свята та вихідні дні, ще близько 6 тис. родин залучили понад 40 млн грн «теплих кредитів» на енергоефективні заходи


Ажіотаж серед охочих взяти «теплі кредити» триває.

Минулого тижня, навіть попри свята, українські родини поспішили взяти участь в державній програмі з енергоефективності та отримали в банках більше 40 млн грн «теплих кредитів», зокрема:

- більше 23 млн грн – на утеплення приватних будинків;

- 17 млн грн – для ОСББ;

- понад 1 млн грн – на твердопаливні котли.

Цікаво, що попит на програму  лишається особливо високим серед ОСББ.

Так, минулого тижня «теплі кредити» видано для ще 65 ОСББ. Це близько 5 тис. родин, які об’єдналися і прийняли рішення приводити будинки до ладу та створювати комфортні умови проживання.

Загалом, у 2019 р. близько 43 тис. родин вже отримали в банках 540 млн грн «теплих кредитів». Це більше половини від усього прогнозованого обсягу кредитування у ц.р. – 1,1 млрд грн «теплих кредитів» (за наявного бюджетного фінансування у розмірі 400 млн гривень).

«Тож, поки є можливість, поспішайте скористатися державною та місцевою підтримкою, щоб зробити свої оселі енергоефективними до нового опалювального сезону!», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Також С. Савчук нагадав, що впровадження саме комплексу заходів із термомодернізації будинку дає високий результат – значне зменшення комунальних рахунків.Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності


Операція "Мігрант" на території Новоархангельського району


З 16 березня по 31 травня на території України триває всеукраїнська  операція «Мігрант», яка спрямована на зниження рівня порушення міграційних правил. Проводять заходи спільно працівники Управління Державної міграційної служби в області та співробітники Головного управління Національної поліції і Управління Служби безпеки.

Під час проведення спеціальних заходів насамперед відпрацьовуються місця компактного проживання іноземців, а також ринки, місця стихійної торгівлі, овочеві бази, будівельні майданчики, оскільки там можливе використання незаконної праці мігрантів.

Отож, з початку операції  на території Новоархангельського району виявлено 6 порушників міграційного законодавства. Відносно 3 іноземців складено адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП). Притягнуто до відповідальності за  ст.205 КУпАП також 3 особи, які виступили приймаючою стороною, як власники житла.

За цей період виявлено 3 нелегальних мігрантів, відносно 3 прийнято рішення про примусове повернення. Це громадяни  Російської Федерації та   Республіки Вірменія.

Загалом на порушників накладено штрафів на суму понад 5100 тис. грн., на користь держави сплачено понад 5100 тис. грн.

Задля посилення виконання однієї із головних функцій міграційної служби - контроль та протидію незаконній міграції планується внесення до інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» ЄІАС УМП інформації щодо застосування до іноземців заходів адміністративного впливу та сформувати електронну базу з анкетними даними таких осіб. Засобами системи вже оформлюються тимчасові та постійні посвідки на проживання, дозвіл на імміграцію та продовження терміну перебування в Україні.Новоархангельський РС УДМС                  

України в Кіровоградській областіНаціональний університет "Одеська юридична академія" з 20 травня по 03 липня 2019 року здійснює прийом документів для вступу в Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів за спеціальністю 281"Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання.

Право на навчання за освітньо - професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за заочною (дистанційною) формою за державним замовленням мають особи , які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п`ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як один рік на момент подання документів до приймальної комісії

Абітурієнти складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки, іноземної мови та проходять усну співбесіду з державного управління з 05 по 26 липня 2019 року.

Додаткова інформація на сайті Університету: www.onua.edu.ua, та за телефонами: (048) 719-88-00, (048) 719-88-20, (050) 390-92-62.

У день другого туру виборів Президента України можна отримати оформлений паспорт громадянина України


21 квітня,  у день повторного голосування з виборів Президента України, з 08:00 до 20:00 працюватимуть районні підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області.

Цього дня у підрозділах аби громадяни могли реалізувати право голосу на виборах буде забезпечено видачу оформлених ID-карток та паспортів громадянина України зразка 1994 року з вклеєними фото по досягненню відповідного віку.

Під час першого туру виборів 63 особи отримали ID-картки та 18 - паспорти у формі книжки з вклеєним фото. Загалом, 30 та 31 березня до підрозділів у районах звернулось 678 осіб.

Наразі всі сили працівників міграційної служби області мобілізовані щодо забезпечення своєчасного оформлення паспортів громадянина України особам, які досягли 18-річного віку. Власників паспортів, які оформленні та очікують на видачу, працівники територіальних підрозділів інформують у телефонному режимі.УДМС України в Кіровоградській області
Реалізувати право голосу на виборах 31 березня громадяни України можуть і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою


31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України. Державна міграційна служба України наголошує, що паспорт громадянина України є основним документом для реалізації права голосу на вказаних виборах та підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях особам, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списку виборців.

Відповідно до роз’яснень Центральної виборчої комісії України (Постанова ЦВК № 268 від 27 грудня 2018 року), для участі в голосуванні громадянам України не потрібно подавати ніяких додаткових документів, окрім ID-картки або паспорта-книжечки, адже обидві форми паспорта є рівнозначними та самодостатніми.

Зокрема, громадянам, включеним до списку виборців, на виборчій дільниці НЕ мають права відмовити у реалізації права голосу з наступних причин:

- через відсутність у паспорті громадянина України у вигляді книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні 25-ти або 45-річного віку;

- через розбіжності у виборчій адресі виборця або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання у ID-картці.

Зазначимо також, що громадяни України зможуть проголосувати на виборах Президента України 31 березня не лише на території України, а й за її межами – на закордонних виборчих дільницях. У цьому випадку, за роз’ясненням Міністерства закордонних справ України, документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Додамо: аби уникнути в день голосування можливих непорозумінь, ЦВК радить заздалегідь перевірити свої особисті дані у списках на сервісі Державного реєстру виборців. Важливо, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, а також внутрішньо переміщені особи мають право реалізувати своє право голосу на виборах Президента України шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.УДМС України в Кіровоградській області

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

З 8.00 до 16.00 години (крім суботи, неділі) працює "телефон довіри" з питань недопущення, попередження та протидії проявам корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Звертатись за телефоном: (0522) 37 70 53. Електронні повідомлення із зазначених питань направляти на електронну скриньку audit@kr.pfu.gov.ua
Обережно! Сезон отруєння грибами розпочався!


Після проливних дощів в  лісах появилось дуже багато різних грибів. Разом з цим  урожаєм розпочалась реєстрація отруєнь грибами серед населення області. Лікарі рекомендують при перших симптомах, ознаках отруєнь  негайно звертатися за медичною допомогою, тому, що наслідки можуть бути трагічними. При всьому цьому намітилась загрозлива тенденція того, що люди стараються як можна менше звертатися за медичною допомогою та займаються самолікуванням.

В поточному році, незважаючи на застереження щодо небезпеки отруєння дикорослими грибами, доступність інформації про це, про правила збору, зберігання, приготування та вживання грибів, в липні місяці зареєстровано 1 випадок отруєння дикорослими грибами з  2 потерпілими з с. Дмитрівка, Знам’янського району.

У двох мешканок м. Кропивницький, були зареєстровані симптоми та ознаки отруєння, які пов’язані із споживанням грибів, виставлені діагнози підозри отруєння грибами.

В 2017 році на Кіровоградщині зареєстровано 10 потерпілих від отруєння грибами:

- м. Кропивницький – 5 потерпілих;

- Кіровоградський район –  двоє потерпілих;

- Долинський район – 3 потерпілих.

Причинами отруєнь дикорослими грибами залишаються: незнання видової належності грибів; потенційно небезпечні місця збирання грибів (лісосмуги, лісові насадження біля населених пунктів); порушення правил збирання і приготування грибів; безвідповідальне ставлення людей до свого здоров’я .

Ще раз звертаємо увагу населення, що більшість отруєнь обумовлено вживанням отруйних пластинчастих грибів (насамперед, блідої поганки), які помилково приймаються за їстівні печериці та сироїжки.

Симптоми отруєння блідою поганкою: раптова поява частого і бурхливого проносу жовто-зеленого і глинисто-зеленого кольору, який через кілька годин стає слизовим або водянистим, іноді з домішками крові. Багаторазова блювота, сильна спрага, яка не втамовується, а прийом води знову викликає блювотні спазми. Далі на тлі повної інтоксикації організму настає період уявного одужання, саме в цьому і полягає небезпека для людини. Адже всі основні симптоми зникають, і самопочуття швидко поліпшується. Деякі люди вважають за краще відкласти відвідування лікаря. Проте  у той же час відбувається порушення функції печінки та абсолютно раптово на тлі сонливості розвивається колапс і настає смерть. Нерідко при невчасній і недостатній допомозі потерпілий гине в короткі терміни.

Вкотре закликаємо жителів області замислитись над питанням - чи не варто взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів, замінивши їх на вирощені в теплицях печериці та гливи. Адже людське життя, а тим паче життя наших дітей, значно цінніше, ніж смакові уподобання!


Заступник директора                                         Н.І. Оперчук


Лікар відділу організації

досліджень фізичних та хімічних

факторів та епіднагляду  за

неінфекційними хворобами                                   К.О. Деревінська  

Своєчасне нарахування та сплата єдиного внеску – гарантія майбутніх соціальних виплат


Відповідно до п.4 частини 1 ст. 4 Закону України  від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2464-VI) фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до п. 1 частини 2 ст. 6 Закону 2464-VI платник єдиного внеску зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Частиною 1 ст. 7 Закону 2464-VI, зокрема, визначено, що фізичні особи-підприємці нараховують єдиний внесок на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. А ті, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (в 2018 році: 3723 х 15 = 55845 грн.), встановленої цим Законом.

У будь-якому випадку, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в 2018 році: 3723 х 22% = 819,06 грн.).

Відповідно до ст. 24 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058-IV) страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Отже, своєчасне нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це не тільки обов’язок, визначений законодавством, а ще й пряма залежність майбутніх соціальних виплат.


Заступник начальника управління –

начальник відділу забезпечення наповнення бюджету

фінансово-економічного управління

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                                                                                          Марія Коротка
Перерахунок пенсій з 1 липня 2018 року

в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність


Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» протягом поточного року передбачено підвищення соціальних стандартів. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2018 року становив 1373,00 грн., з 1 липня 2018 року складає 1435,00 грн.

У зв’язку з цим, згідно з частиною 3 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», органами Пенсійного фонду України з 01.07.2018 р. здійснено перерахунок пенсій та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Варто нагадати, що минулого року з 1 жовтня відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, було використано розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (1373,00 грн.), збільшений на 79 гривень тобто 1452,00 грн. (1373,00 грн. + 79,00 грн.).

Отже, переважній більшості пенсіонерів, яким з 1 жовтня 2017 року було при призначенні (перерахунку) пенсії використано 1452,00 грн., підвищення пенсій з 1 липня 2018 року не відбулося.

Категорії осіб, які отримали підвищення в липні:

- працюючі пенсіонери, розмір пенсії яких, у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму, не перераховується, становив 1373,00 грн., (з 1 липня – 1435,00 грн.).

- пенсіонери, які не мають повного страхового стажу (20-25 років, якщо пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року, або 30-35 років, якщо пенсія призначена після 1 жовтня 2011 року.)

Крім цього, підвищення в липні отримали особи які мають статус "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР," статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується з 1700,00 грн. до 1777,00 грн.), відповідно надбавка до пенсії, яка становила 170 грн., з першого липня становить 177,70 грн.

Змінився і максимальний розмір пенсійної виплати.

Законодавчо визначено, що максимальний розмір пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. З 1 липня 2018 року максимальний розмір пенсії збільшиться з 13730,00 грн. до 14350,00 грн.


Заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                             Олена РоманченкоПЕНСІЙНИЙ  ФОНД  ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


02 серпня 2018 р. – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена Миколаївна ПАРХОМЕНКО


09 серпня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово – економічного управління Марія Григорівна КОРОТКА


16 серпня 2018 р. – начальник  відділу організації правової роботи юридичного управління Роман Васильович ЛИСЕНКО


23 серпня 2018 р. – начальник відділу методології та організації роботи з  обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО


30 серпня 2018 р. – заступник начальника управління - начальник відділу з питань організації роботи з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій Наталя Олександрівна БУТКОВСЬКА.Веб-портал Пенсійного фонду України – цікавий та актуальний інтернет-ресурс

Шановні жителі Кіровоградської області! Пропонуємо вам використовувати сучасний та зручний інтернет-ресурс Пенсійного фонду України – веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Веб-портал функціонує з жовтня 2012 року. Даний інтернет-ресурс, що буде корисний та цікавий як для застрахованих осіб, так і для людей поважного віку, постійно оновлюється, доповнюється та актуалізується новими функціями.

Так, користувачі веб-порталу мають змогу, не виходячи з дому:

отримати відомості з Реєстру застрахованих осіб ПФУ (РЗО): анкетні дані, адресні дані, дані паспорту, дані страхового свідоцтва, дані електронного пенсійного посвідчення, дані про заробітну плату, дані про страховий стаж;

переглянути свої звернення до органів ПФУ;

замовити такі електронні документи, як довідка про доходи пенсіонера для субсидії, довідки про доходи пенсіонера, індивідуальні відомості про застраховану особу (довідка ОК-5).

Пенсіонери-користувачі веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України мають змогу переглядати власну електронну пенсійну справу: номер пенсійної справи; дату відкриття особового рахунку; вид пенсії; дату призначення пенсії; довідку по зарплаті (яка врахована при призначенні/перерахунку пенсії); довідку про стаж, врахований для визначення права на пенсію; довідку про стаж, врахований для розрахунку пенсії.

Зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України можливо у два способи:

перший – скориставшись власним ЕЦП (електронним цифровим підписом);

другий – завітавши до сервісних центрів Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, які працюють на території кожної територіальної одиниці області.

Шановні жителі області, крім того, Пенсійний фонд України пропонує вам отримувати інформаційні розсилки за допомогою смс-повідомлень. Дані смс-повідомлення мають змогу отримувати як застраховані особи, так і пенсіонери. В такий спосіб можливо отримувати інформацію щодо сплати страхових внесків, про призначення пенсії, про відмову в призначенні пенсії, про проведений перерахунок пенсії, про припинення виплати пенсії, про поновлення виплати пенсії.

Щоб отримувати смс-повідомлення, необхідно зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за ЕЦП або дати згоду на інформування при особистому візиті до сервісного центру Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Начальник головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                                   Наталія Сімонян


В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


05 липня 2018 р. – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.


12 липня 2018 р. – заступник начальника  відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.


19 липня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна БЛОШЕНКО.


26 липня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного забезпечення Наталія Миколаївна БОДЮЛ.Перерахунок пенсій з 1 липня 2018 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність


Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 липня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність збільшено із 1373 грн. до 1435 грн., прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1700 грн. до 1777 грн.

Вказаний перерахунок стосуватиметься лише близько 21 тис. пенсіонерів області (8 % загальної чисельності) у зв’язку з тим, що починаючи з жовтня минулого року для розрахунку пенсії застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшений на 79 грн., тобто 1452 грн. (1373 грн. + 79 грн.).

Перерахунку підлягатимуть пенсії, які були визначені на рівні 1373 грн. (це в основному особи, які мають неповний стаж), а також будуть перераховані надбавки донорам (виходячи з прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, тобто виходячи із 1777 грн.).


Заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області                       Олена Романченко


Пенсійний фонд запрошує пенсіонерів та працюючих громадян скористатись СМС-інформуванням

Пенсійним фондом України запроваджено сучасний сервіс – інформування громадян шляхом відправлення СМС-повідомлень. Основою новації став модернізований Реєстр застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд. У даному реєстрі на кожного працюючого і на кожного пенсіонера заведена індивідуальна облікова картка, в якій відображена інформація про заробітну плату, сплату страхових внесків, стаж, розмір пенсії та інші страхові виплати.

Відтепер за допомогою СМС-інформування всі бажаючі пенсіонери можуть дізнатися про тривалість свого страхового стажу, суму призначеної пенсії, дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, про здійснені утримання з пенсійної виплати, про припинення чи поновлення виплати пенсії, а застраховані особи – довідатись про сплату страхових внесків та зарахування періодів страхового стажу, що дасть змогу контролювати доброчесність свого роботодавця.

Тож запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та застрахованих осіб завітати до найближчого територіального відділу обслуговування громадян (сервісного центру) головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області для надання відповідних контактних даних мобільного зв’язку та згоду на отримання СМС-повідомлень від Пенсійного фонду. Особи, які користуються послугами ВЕБ-порталу за допомогою електронного цифрового підпису, мають можливість замовити послугу СМС-інформування безпосередньо на порталі, не звертаючись до сервісного центру.


Начальник головного управління

Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                                                     Наталія СімонянУмови зарахування до страхового стажу періодів ведення підприємницької діяльності


Відповідно до пункту 3-1 розділу XV Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон 1058) починаючи з 01 січня 2018 року для визначення права на призначення пенсії за віком (відповідно до ст. 26 Закону 1058) до страхового стажу входять, зокрема, періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

Підтвердженням застосування в зазначений період спрощеної системи оподаткування є свідоцтво про сплату єдиного податку або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку у громадян.

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

Приклад. За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в січні 2004 року згідно сплачених фізичною особою-підприємцем страхових внесків страховий стаж становить 13 днів. Для визначення права на призначення пенсії за віком враховується повний місяць страхового стажу. При визначенні коефіцієнта страхового стажу (згідно ст. 25 Закону 1058) та мінімального розміру пенсії (відповідно до ст. 28 Закону 1058) враховується наявний страховий стаж – 13 днів.

Для фізичних осіб-підприємців, які звільнені від сплати єдиного внеску (якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону 1058, та отримують пенсію або соціальну допомогу) згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції від 07.07.2011 № 3609, який набрав чинності 06.08.2011), та не були платниками єдиного внеску, зазначена норма Закону 1058 не застосовується.

Такий порядок зарахування страхового стажу за час ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку застосовується виключно при призначенні пенсії за віком чи при переведенні на пенсію за віком.


Заступник начальника управління –

начальник відділу забезпечення наповнення бюджету

фінансово-економічного управління

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                                                                               Марія Коротка
Про зарахування стажу священнослужителям та особам, які працюють в релігійних організаціях


Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.01.2004 р.) – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Згідно статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання. До стажу роботи зараховується також будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків.

Згідно із нормативно-правовими актами, релігійні організації, їх підприємства і заклади зобов’язані зареєструватись у Пенсійному фонді України як платники внесків, вносити до Пенсійного фонду України відрахування на державне соціальне страхування у порядку і розмірах, визначених для громадських організацій, їх підприємств і установ.

Статтею 28 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що громадяни, які працюють у релігійних організаціях, створених ними підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а також священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню на умовах і в порядку, встановлених законодавством про загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Релігійні організації, їх підприємства та заклади, а у випадках, передбачених законом, також і працівники цих організацій, підприємств, закладів сплачують страхові внески до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України, а також збір на обов`язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України в порядку і розмірах, установлених законодавством.

Усім громадянам, які працюють у релігійних організаціях, їх підприємствах і закладах, пенсія призначається і виплачується на загальних підставах відповідно до законодавства.

Заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Юрій ШарпінськийУ 2018 році Університетом митної справи та фінансів буде здійснюватися прийом слухачів за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". За заочною формою навчання за кошти Національного агентства України з питань державної служби. Підготовка магістрів здійснюється за напрямами "Адміністративний менеджмент" та "Економічна безпека".

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" на навчання за державним замовленням приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів за заочною формою - 45 років.

Строк навчання за заочною формою становить 30 місяців.

Термін прийому документів для вступу на здобуття вищої освіти за ступенем магістра - з 01 квітня до 24 липня 2018 року. Вступні іспити відбудуться з 25 по 27 липня 2018 року. Оприлюднення рейтингового списку - 28 липня 2018 року. Зарахування слухачів на навчання проводиться до 25 серпня 2018 року.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Університету

umsf.dp.ua у розділі "Абітурієнт/Публічне управління та адміністрування".

Разом з тим Університет митної справи та фінансів здійснює набір до аспірантури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Прийом документів в аспірантуру проводитиметься з 01 по 30 серпня 2018 року. Вступні іспити з 01 по 10 вересня 2018 року.

Також Університет митної справи та фінансів здійснює набір на спеціальність "Публічне управління та адміністрування" за освітнім рівнем "бакалавр". Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Університету

umsf.dp.ua у розділі "Абітурієнт/Публічне управління та адміністрування".


Свої запити щодо отримання інформації за напрямками діяльності органів Пенсійного фонду України в області пропонуємо направляти на електронну адресу gu@kr.pfu.gov.ua


Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – зручний і надійний інформаційний сервіс


1. Що таке веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – веб-портал), який інформаційний ресурс він містить та який перелік послуг можна отримати завдяки цьому електронному сервісу?

Інформаційний ресурс веб-порталу Пенсійного фонду України створений ще у 2012 році з метою дистанційного отримання необхідної інформації та контролю за персональними даними, що стосується громадян України, які є або були працюючими особами (у тому числі фізичними особами-підприємцями), пенсіонерів та роботодавців.

Веб-портал містить захищені персональні облікові дані застрахованої особи: прізвище, ім’я, по батькові; дата та місце народження; місце проживання із зазначенням адреси; інформацію щодо суми сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць; наявного страхового стажу; ознак особливих умов праці (пільговий стаж); суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу); з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; суми доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок); дати, з якої призначено пенсію; коефіцієнтів страхового стажу, заробітної плати (доходу); заробітної плати (доходу) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії; розміру пенсії для виплати тощо.

Разом з цим, дані страхувальників, які наразі реєструються в органах Державної фіскальної служби України, містять інформацію щодо звітування за найманих працівників (фізичні особи-підприємці – «за себе») та сплати єдиного соціального внеску.

Серед основних послуг, які можна отримати завдяки реєстрації на веб-порталі, варто виділити:

- отримання виписок з індивідуальними відомостями про застраховану особу;

- перегляд даних електронної пенсійної справи;

- направлення звернення з будь-якого питання та отримання відповіді без відвідування органу Пенсійного фонду України;

- надання запиту на попередню підготовку документів (довідок, виписок, інших документів);

- можливість записатися на прийом до посадових осіб із обранням теми, дати та часу відвідування органу Пенсійного фонду України.

Окрім того, на сторінках веб-порталу є багато довідкової інформації, користування якою не потребує реєстрації: графіки прийому керівництва Пенсійного фонду, адреси підрозділів Пенсійного фонду України. Застраховані особи можуть отримати актуальні тексти законодавчих актів, переглянути наведені зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, отримання допомоги на поховання тощо.

Всі послуги надаються веб-порталом безкоштовно.

2. Яким чином відбувається реєстрація користувача? Це складно?

Процедура реєстрації на порталі максимально спрощена для зручності користувачів. Передбачено два способи реєстрації на порталі:

1) за допомогою подання заяви для реєстрації;

2) он-лайн реєстрація з використанням електронного цифрового підпису.

Реєстрація за заявою передбачає особисте відвідування Пенсійного фонду та складається з трьох кроків:

Крок 1. Прийти до найближчого територіального органу Пенсійного фонду й оформити заяву. Для цього фізичній особі треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, юридичній особі – документ, що посвідчує її належність до організації.

Внесені у заяву відомості перевіряються спеціалістом та вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду. Друкується розписка про одержання заяви, а також «реєстраційний код». Цей код необхідний для первинної реєстрації на веб-порталі. До моменту закінчення реєстрації він зберігається в таємниці.

Крок 2. Після отримання реєстраційного коду необхідно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України за адресою www.portal.pfu.gov.ua, обрати пункт меню «Реєстрація на порталі», заповнити реєстраційну форму, використовуючи реєстраційний код, заповнити адресу електронної скриньки, внести логін та пароль, які бажано вибирати такими, що не містять справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації сприяє захисту персональних даних.

Крок 3. На електронну адресу, яку ви вказали, надійде лист, потрібний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження Ви отримаєте повідомлення з веб-порталу про успішне закінчення реєстрації і можливість користування послугами в електронному вигляді.

3. Для категорії громадян, у яких є електронний ключ, користування веб-порталом здійснюється за спрощеною формою? Вони можуть бути користувачами одразу чи мають ще пройти певні реєстраційні процедури?

Вхід до веб-порталу за допомогою електронного ключа є однозначно зручнішим, ніж за заявою. І ті особи, які мають електронний ключ, користуються перевагами в тому, що їм не потрібно відвідувати Пенсійний фонд та отримувати реєстраційний код доступу.

Зареєструватися на веб-порталі можна вдома, на роботі, в будь-якому зручному місці та в зручний час. Процедура реєстрації максимально спрощена та займе не більше 2-3 хвилин.

Після входу за посиланням http://portal.pfu.gov.ua обирається пункт головного меню «Вхід» та виконується перший вхід на веб-портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»). З переліку необхідно обрати орган, за допомогою якого створено електронний ключ та сам ключ, який знаходиться на будь-якому носії (це USB-флеш-накопичувач чи жорсткий диск комп’ютера), вносимо пароль і одразу користуємося електронними послугами веб-порталу.

4. Якщо під час перегляду користувач побачив невідповідності або інформація про нього відсутня зовсім?

Якщо працююча особа побачила на веб-порталі невідповідність, наприклад, прізвища, імені, по батькові чи іншу варто відразу звернутися до роботодавця з витребуванням виправлення цих даних або до спеціаліста Пенсійного фонду.


Начальник управління інформаційних систем

та електронних реєстрів головного управління

Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області                                                                   Олена Пархоменко


Військовим пенсіонерам Кіровоградщини здійснено перерахунок пенсій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області здійснило  перерахунок пенсій 12113 пенсіонерам силових структур.

Фахівцями головного управління Пенсійного фонду в області було опрацьовано всі довідки із зазначенням оновленого грошового забезпечення, які надійшли від уповноважених підрозділів силових структур.

Середнє підвищення пенсії в області становить 1391,77 грн.

Із травня 2018 року всі пенсіонери отримають виплати в перерахованому розмірі.


Заступник начальника управління застосування пенсійного законодавства – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категрій громадян головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області    Наталія БодюлПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

З 8.00 до 16.00 години (крім суботи, неділі) працює «телефон довіри» з питань недопущення, попередження та протидії проявам корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Звертатись за телефоном: (0522) 37-70-53. Електронні повідомлення із зазначених питань направляти на електронну скриньку audit@kr.pfu.gov.ua.ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


03 травня  2018 р. – начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.


10 травня  2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.


17 травня  2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.


24 травня  2018 р. – начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Світлана Володимирівна КРИВЕНКО.


31 травня  2018 р. – заступник начальника управління застосування пенсійного законодавства – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.
Про розмір пенсійних виплат особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Станом на 1 квітня 2018 року на пенсійному обліку у Кіровоградській області перебуває 6551 особа з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них до І категорії віднесено 1276 осіб, до ІІ категорії – 3616 осіб, до ІІІ категорії – 1574 особи, до ІV категорії – 84 особи.

Із числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи І категорії 983 ліквідаторів отримують пенсію за інвалідністю відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Середній розмір пенсії ліквідаторів-інвалідів – 4164,08 грн.

Згідно з Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2018 року складатиме 1435,00 грн., з 01.12.2018 року – 1497,00 грн.

Оскільки з 01.10.2017 року при обчисленні пенсій особам, віднесеним до ІІ – ІV категорій, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшений на 79 грн., в розмірі 1452,00 грн., то з 01.07.2018 року мінімальний розмір пенсій в ліквідаторів-інвалідів залишиться на теперішньому рівні. З 01.12.2018 року мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлено на рівні: в осіб з інвалідністю І групи – 4266,45 грн. (1497,00 грн. х 285 %), в осіб з інвалідністю ІІ групи – 3817,35 грн. (1497,00 грн. х 255 %), в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 3368,25 грн. (1497,00 грн. х 225%).


Про проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення пенсіонерів щороку починаючи з 01 квітня 2018 року


На виконання вимог, визначених абзацом 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), органами Пенсійного фонду України з 1 квітня поточного року проведено перерахунок пенсій. Перерахунок проведено автоматизовано отримувачам пенсії за віком та по інвалідності. Також перераховувались пенсії за вислугу років, за умови що отримувач пенсії досяг пенсійного віку.

Перерахунку підлягали пенсії пенсіонерів, які продовжували працювати. Якщо пенсіонер має не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії станом на 01.03.2018 р., то перерахунок проводиться за найбільш вигідним варіантом:

- з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію;

- з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (доходу), набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо пенсіонер продовжував працювати і має менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії проводиться з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Водночас, пенсіонери, яким з 1 квітня 2018 року перерахунок проведено автоматизовано, можуть звернутись до органів Пенсійного фонду за перерахунком з урахуванням стажу або стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Право на такий перерахунок визначається від дати, по яку було зараховано стаж до автоматизованого перерахунку після останнього перерахунку або від дати призначення пенсії має минути не менше 2-х календарних років.Начальник управління застосування пенсійного законодавства

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Антоніна ТоршинаНаціональна академія державного управління при Президентові України (далі -Національна академія) розпочинає прийом слухачів на навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" до Інституту публічного управління та адміністрування у м. Києві, а також її регіональних інститутів державного управління у містах Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Харків.

Підготовка фахівців сфери публічного управління здійснюється за освітньо-професійною програмою, яка розроблена Національною академією з урахуванням кращих європейських практик та орієнтована на розвиток лідерських якостей і навичок стратегічного управління.

Прийом на навчання здійснюється за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року №255.

Прийом документів від вступників відбуватиметься з 02 квітня по 01 червня 2018 року - до Національної академії (м. Київ), з 02 квітня по 16 червня 2018 року - до її регіональних інститутів державного управління. Вступні випробування будуть проходити: з 11 по 23 червня 2018 року.

Вичерпну інформацію з питань прийому на навчання до Національної академії можна отримати за тел.: (044) 455-69-01 та на офіційному сайті Національної академії: www.academy.gov.ua.


Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" проводить атестацію зазначеної категорії осіб.

Вартість атестації складає 300 грн. Вартість підтвердження вільного володіння державною мовою на підставі відмінної оцінки з української мови у атестаті про загальну середню освіту, додатку до диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра, або диплома про вищу філологічну освіту становить 50 грн.

Завдяки співпраці з Вищою школою Менеджменту у м. Легниця (Польща) Міжрегіональна Академія управління персоналом надає можливість навчання без складання ЗНО.

Телефони для довідок: (0522) 27-50-07; 095-792-45-45, 067-524-99-24,   094-938-70-07.

Додаткова інформація надається відділом управління персоналом  апарату районної державної адміністрації за адресою: вул. Центральна, 31,    тел. 5-04-99.Відео: енергоефективні поради

Твій добробут залежить від тебе Завантажити

Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги Завантажити

Будь відповідальним власником - створи ОСББ Завантажити

Що таке енергоменеджмент? Завантажити

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів Завантажити

Енергоефективний будинок Завантажити

Енергоефективна квартира Завантажити

Енергоефективне ОСББ Завантажити

"Отримав субсидію - бережи енергоресурси!" Завантажити

«Бережіть енергію! Не паліть гроші дарма!» Завантажити

Енергія твого дому: Готові до зими? Завантажити

Енергія твого дому: Де знайти гроші на енергоефективність Завантажити

Енергія твого дому: Де знайти гроші на енергоефективність. Досвід Харкова Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити
Всеукраїнський тиждень права

Щорічно, починаючи з 2008 року, в Україні проводиться Всеукраїнський тиждень права відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149, що завжди включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам`ять проголошення Генеральною  Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

План заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017р No 579-р. Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а також створення сильної демократичної та правової держави. Тиждень права також спрямований на утвердження в Україні поваги до найвищих цінностей, які охороняються правом. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 03 листопада 2017 року №334-р “Про проведення в районі тижня права” Новоархангельська райдержадміністрація долучається до проведення у грудні 2017 року Всеукраїнського тижня права. Всі зазначені заходи носять, перш за все, правоінформаційний та правовиховний характер та спрямовані на те, щоб кожен громадянин України не тільки знав свої права й обов’язки, а й поважав права та свободи інших людей, усвідомлював ступінь важливості дотримання принципу верховенства Права та Закону в державі.

_____________________


Інформаційне повідомлення

Національний банк України повідомляє, що у рамках реформування регіональної мережі з 01 листопада 2017 року припиняється доставка кореспонденції відділеннями ПАТ "Укрпошта", адресованої Національному банку України, за адресою: вул.Велика Перспективна, 33, м.Кропивницький, 25006.

Для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевою самоврядування, соціального забезпечення, судів та правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб (у т.ч. пенсіонерів та колишніх працівників Національного банку) Кіровоградського регіону листування з питань, що належать до компетенції Національного банку України, здійснюватиметься за поштовою адресою юридичної особи: вул.Інститутська, 9, м.Київ, 01601.

Видача довідок про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют, банківських металів і ціни на дорогоцінні метали в брухті та приймання декларацій про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, суб`єктів підприємницької діяльності Кіровоградської області та м.Кропивницького здійснюватиметься у м.Києві за адресою: пл.Контрактова, 2-б, 2 під`їзд, тел. (044) 230-17-69 (адреса для листування: Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м.Киів, 01601).

_____________________


Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році»

ЗавантажитиЗавантажити Питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об`єднувати всі політичні сили – Глава держави

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Дізнайся про правила та переваги безвізу на сайті openeurope.in.ua Завантажити

Що таке безвізовий режим з ЄС Завантажити

Як підготуватися до поїздки до ЄС Завантажити

Що важливо знати про правила перебування в ЄС Завантажити

Як підготуватися до поїздки до ЄС з дітьми Завантажити

Що важливо знати тим, хто планує навчатися в ЄС Завантажити

Що важливо знати тим, хто планує працювати в ЄС Завантажити

Жителям АР Крим та Донбасу Завантажити

Дізнайся про можливості освітніх та наукових програм ЄС в Україні Завантажити


ОГОЛОШЕННЯ


Міжрегіональна академія управління персоналом за підтримки Національного агентства України з питань державної служби започаткувала нову спеціальність "Публічне управління та адміністрування" та відкрила бакалаврат, магістратуру, аспірантуру та докторантуру, а також спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій.

Набір здійснюється на очну/заочну форму за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме:

- прийом на підготовку фахівців ступеня бакалавр галузі знань 07 "Управління та адміністрування " спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" за програмою "Державна служба" (терміни навчання - 4 роки (очно), 4 роки 06 місяців (заочно). Вартість -13500грн. і 10800 грн. відповідно) на базі повної загальної середньої освіти;

- прийом на підготовку фахівців ступеня магістр галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування " за магістерською програмою "Державна служба" (терміни навчання - 1 рік 06 місяців (очно), 2 роки (заочно). Вартість - 19000 грн. і 12900 грн. відповідно) на базі освітніх ступенів бакалавра чи спеціаліста;

- прийом до аспірантури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (терміни навчання - 4 роки (очно), 4 роки (заочно). Вартість - 20000 грн. і 15000 грн. відповідно) на базі освітніх ступенів спеціаліста чи магістра;

- прийом до докторантури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (терміни навчання - 2 роки (очно). Вартість - 20500 грн.) на базі наукового ступеня кандидата наук чи освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Додаткова інформація надається відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації за адресою: вул. Центральна, 31, тел. 5-04-99.Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців у галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

З метою якісної підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають вищі посади в органах влади (І-ІV групи оплати праці), в Національній академії створено Інститут вищих керівних кадрів (далі-Інститут).

Місією Інституту є підготовка компетентних, інноваційних, творчих, ініціативних вищих керівних кадрів, здатних реалізувати суспільні реформи та сприяти подальшому розвитку громадянського суспільства.

В Інституті здійснюється навчання за заочною формою навчання (термін навчання -2,5 роки за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", цільовою аудиторією якої є особи, що займають політичні посади, державні службовці. Магістерська програма за цією спеціальністю враховує кращий досвід провідних країн з підготовки вищих керівних кадрів (програми рівня Executive MPA).

Навчання в Інституті дозволить слухачам отримати не тільки нові знання, а й створити додаткову мережу комунікацій з провідними фахівцями різних галузей національного господарства та сфер діяльності, можливість подальшої наукової роботи та захисту дисертації, ефективно застосовувати отримані знання, вміння та навички в реалізації державної політики.

Прийом документів відбуватиметься з 03 квітня по 20 травня 2017 року. Вступні екзамени будуть проходити з 06 по 16 червня 2017 року.

День відкритих дверей в Національній академії відбудеться 29 квітня 2017 року за адресою вул. Е.Потьє, 20.

Умови вступу до Інституту вищих керівних кадрів Національної академії визначено в Положенні "Про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року №255 (зі змінами).

Більш детальну інформацію щодо Інституту можна отримати на сайті www.academy.gov.ua та за телефонами: (044) 483-14-57; (044) 481-21-97.

Приймальна комісія Національної академії знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Е.Потьє, 20, к.127, тел.: (044) 455-68-01; (044) 455-69-02.Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”

Організаційним комітетом з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" підведено підсумки конкурсу в районній державній адміністрації.

Переможцем у номінації "Кращий керівник" визнано Єфременко Світлану-начальника відділу планування доходів, фінансів галузей виробничої сфери та інвестицій фінансового управління Новоархангельської районної державної адміністрації

Лауреатом у номінації "Кращий керівник" визнано Воротнікову Марину -завідувача сектору (центру) надання адміністративних послуг Новоархангельської районної державної адміністрації.

Переможцем у номінації "Кращий спеціаліст" визнано Жайка Михайла - головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Новоархангельської районної державної адміністрації.

Лауреатом у номінації "Кращий спеціаліст" визнано Шинкаренко Наталію - головного спеціаліста відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Новоархангельської районної державної адміністрації.


100-річчя Української революції 1917-1921 років

В березні 2017 року минає 100 років від дня створення Української Центральної ради. Ця дата розпочинає відлік доленосних подій перших визвольних змагань, результатом яких стало відновлення української державності. У той час було закладено основи незалежної країни – визначено її кордони, затверджено національні символи – герб (Тризуб Володимира Великого), прапор (синьо-жовтий стяг) та гімн («Ще не вмерла України і слава і воля»), надано українській мові статусу офіційної, створено парламент, уряд та українську армію, затверджено національну валюту – гривню.

Протягом 2017-2021 років на державному та місцевому рівні відзначатиметься цілий ряд урочистих та меморіальних заходів з нагоди 100-річчя початку Української революції:

2017 рік

У травні відзначається 100-річчя початку формування української армії – створення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького.

В червні - 100-річчя створення першого українського уряду - Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.

Листопад - 100-річчя проголошення створення української держави - Української Народної Республіки.

2018 рік

У січні виповниться 100 років з дня проголошення незалежності Української Народної Республіки та героїчного бою під Крутами.

В лютому - річниця затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки.

У квітні - 100-річчя звільнення Криму від більшовиків та створення Українського військово-морського флоту.

В листопаді виповниться 100 років з початку української державності на території Західної України - «Листопадового зриву», українського повстання у Львові, внаслідок якого проголошено створення Західноукраїнської Народної Республіки.

Важливою подією стане 100-річчя заснування Української академії наук.

2019 рік

У січні 2019 року відзначатиметься 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР – об’єднанні українських територій, що століттями були розділені сусідніми державами.

В грудні виповниться 100 років з дня початку Першого Зимового походу Армії УНР, який пройшов теренами Новоархангельського району. Одним із його керівників був генерал-хорунжий армій УНР, уродженець Новоархангельська Андрій Гулий-Гуленко.

2021 рік

На листопад цього року припадає 100-річчя Другого Зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу більшовиками сотень вояків Армії УНР біля с. Базар Житомирської області.

З метою популяризації подій Української революції 1917-1921 років в районі заплановано провести цілий ряд заходів. Серед них відкриття у районному краєзнавчому музеї постійно діючої експозиції, присвяченої історії Української революції, проведення засідань за круглим столом, семінарів та тематичних екскурсій.

Заплановано проведення в культурних закладах району різноманітних виставок світлин, копій документів, речових пам’яток, книг, підготовка науково-популярних збірок, інформаційних буклетів та проспектів, спрямованих на донесення інформації про Українську революцію 1917-1921 років, життя та діяльність діячів українського визвольного руху початку ХХ століття, уродженців Новоархангельська, – Євгена Филимоновича Маланюка, видатного  поета та вояка Армії УНР і Андрія Олексійовича Гулого-Гуленка, військового діяча УНР.

Всі зазначені заходи мають на меті донести інформацію про події Української революції 1917-1921 років, виховання патріотизму та підвищення інтересу до історії України у громадян нашої країни.Реквізити для грошових переказів для м.Авдіївки

Благодійна організація "Благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців"

Код ЄДРПОУ 39210575

Неприбуткова організація

р/р 2600 905 291 2627

в Кіровоградській філії ПАТ "Приватбанк"

МФО 323583З питання організації доставки речей, харчів, будівельних матеріалів звертатись до управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

начальник управління СЛІНЧЕНКО Володимир Андрійович

тел.:24-52-49, 24-52-46До уваги мешканців району!

Остерігайтесь фальсифікованого алкоголю!

За останніми оперативними даними Держпродспоживслужби в Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Житомирській областях в Україні зареєстровано 132 випадки отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, 55 з яких завершились летально. За висновками судмедекспертизи смерть настала від отруєння сурогатами алкоголю з вмістом метанолу.

Що таке метанол або метиловий спирт? Метанол – це отрута. Отруєння метиловим спиртом вважається для людини найнебезпечнішим із усіх можливих видів отруєнь хімічними речовинами. Метиловий спирт широко використовується в промисловості.

Вживання 30 мл метилового спирту може призвести до смерті людини. А в залежності від індивідуальних особливостей організму смертельною може бути і менша доза.

Метанол дуже швидко всмоктується у шлунку та перетворюється в мурашину кислоту і формальдегід. Ці сполуки дуже токсичні навіть у невеликій кількості та уражують всі органи людини, а також можуть блокувати роботу всіх клітин організму.

При гострому отруєнні метанолом першими симптомами можуть бути:  нудота, сильна блювота, головний біль, біль у животі, порушення центральної нервової системи та зору аж до повної сліпоти. Людина може знепритомніти. Латентний період (від моменту споживання до виникнення симптомів інтоксикації) становить 8-72 години. Отруєння метиловим спиртом найчастіше закінчується летальними випадками або ж інвалідизацією.

Чи можна відрізнити етиловий спирт від метилового? Етиловий спирт відноситься до медичних та харчових рідин. Метиловий є виключно технічним спиртом. Його додають до розчинників, бензину, використовують для обробки шкіри та деревини. Отже, його не можна використовувати для пиття. На жаль, за зовнішнім виглядом або запахом відрізнити метиловий спирт від етилового неможливо.

Випадкове отруєння метиловим спиртом можливе при підміні метанолом етилового спирту в фальсифікованих алкогольних напоях. Антидотом при підозрі на отруєння метанолом є етанол або етиловий спирт.

Профілактичні заходи включають, зокрема, перевірку якості алкогольних напоїв і заборону реалізації сурогатів.

Держпродспоживслужба звертається до населення купувати спиртні напої виключно в офіційній торговельній мережі, при наявності акцизних марок, супровідних документів, етикеток та відповідного маркування.

Не експериментуйте над собою. Цінуйте своє життя і здоров`я!Працює телефон довіри Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області:

(0522)24-63-36

____________________


Прес-конференція та зібрання щодо обговорення питань введення інституту приватного виконавця

У зв`язку з набранням чинності з 05 жовтня 2016 року Законів України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" та "Про виконавче провадження" 09 вересня 2016 року об 11:00 у медіа-центрі Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відбудеться прес-конференція та зібрання щодо обговорення питань введення інституту приватного виконавця. Організатор зібрання: Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області.

Учасники говоритимуть про введення інституту приватного виконавця, вимоги до приватного виконавця та порядок отримання посвідчення приватного виконавця.

Звертаємо увагу, що кожен громадянин України який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит може бути приватним виконавцем.

Особливу увагу звертаємо осіб, які мають стаж роботи державного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не менше одного року на те, що для останніх має місце скорочена процедура допуску до кваліфікаційного іспиту.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у прес-конференції та зібранні у обласній юстиції. Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова 6/7.

_______________


До уваги керівників підприємств, установ, організацій району!

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року №306 "Про затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2016 року №335-р здійснюється формування прогнозних показників щодо обсягів замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Районна державна адміністрація інформує, що про необхідність потреби у фахівцях та робітничих кадрах, з урахуванням видів економічної діяльності та професій, ви можете повідомляти:

1. Поштою за адресою: вул. Центральна, 31, смт Новоархангельськ, Кіровоградська область, 26100.

2. Електронною поштою за адресою: inbox1@novoarh.kr-admin.gov.ua.

3. На веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці: "Зворотній зв`язок".

Чекаємо на ваші повідомлення!

____________________

10 МІФІВ ПРО СУБСИДІЇ
Про функціонування Новоархангельського центру первинної медико-санітарної допомоги

Робота центру первинної медико-санітарної допомоги полягає в забезпеченні населення доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Первинна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає:

надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

Новоархангельський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує 24020 чоловік населення району, з них дітей до 18 років 3880, сільських жителів – 17213.

Діяльність лікувально-профілактичних закладів району направлена на всебічний розвиток охорони здоров’я, на розвиток лікувальної мережі району, на профілактичну роботу, загальну  диспансеризацію населення району, реабілітацію хворих, що вийшли на інвалідність, боротьбу з туберкульозом, алкоголізмом та наркоманією, СНІДом.

Радіус обслуговування з урахуванням відстані до найбільш віддаленого села Іванівка, населення якого прикріплене до Надлацької лікарської амбулаторії ЗПСМ, становить 55 км.

Штатний розпис Центру відповідно до наказу МОЗ України від 21 серпня 2014р №585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів», за результатами якої в Центрі немає  жодної лікарської посади, яка не відповідає штатному нормативу.

Лікарські амбулаторії розгорнуті в усіх найбільших селах Новоархангельського району зокрема:

смт.Новоархангельськ - 1 лікарських амбулаторія;

с. Надлак – 1 лікарських амбулаторія;

с. Підвисоке – 1 лікарська амбулаторія;

с. Нерубайка - 1 лікарська амбулаторія;

с. Кам`янече  -  1 лікарська амбулаторія;

с. Кальниболота -  1 лікарська амбулаторія;

У населених пунктах з малою кількістю населення, первинна медична допомога надається фельдшерами фельдшерсько-акушерських пунктів.

Однією з проблем доступності медичної допомоги населенню району залишається неукомплектованість сільських амбулаторій лікарями. З 6-ти амбулаторій укомплектовано лікарями три: в с.Надлак, с.Підвисоке та Новоархангельська.

Фактичний рівень забезпечення лікарськими амбулаторіями становить 2,4 на 10 тис. населення. Для досягнення нормативного рівня  по місту необхідно створити 1 лікарську амбулаторію.

Одним з проблемних питань є забезпеченість лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини лікарями. Вирішенням даного питання є придбання житла для лікарів.


Т.в.о.головного лікаря

Новоархангельського ЦПМСД                                                                                                       І.Мегесь


До уваги жителів району

19 серпня 2016 року з 10:00 до 12:00 заступником начальника з питань державної реєстрації - начальником Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції Потьомкіним Олегом Олександровичем заплановано проведення особистого виїзного прийому громадян в приміщенні відділу державної виконавчої служби Новоархангельського районного управління юстиції за адресою вул. Центральна, 46 смт Новоархангельськ.

____________________


До уваги громадян України!!

Шановні українці!

У рубриці "Зворотній зв`язок" за адресою http://novoarh.kr-admin.gov.ua/zvern.php ви можете залишити свою думку щодо оцінювання діяльності державних службовців в Україні.

Відділ ДРАЦС інформує

Запроваджено електронний сервіс проставлення апостиля

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 890 ”Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу проставлення апостиля”, наказу Міністерства юстиції України „Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації” від 11.11.2015 за № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1419/27864, з 20 листопада 2015 року здійснюється державна реєстрація апостилів у Електронному реєстрі апостилів (далі — Реєстр), яким запроваджено електронний сервіс проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, та на всіх інших видах документів, що призначені для використання на території інших держав.

З метою підвищення рівня довіри до офіційних документів України, на яких проставляється апостиль, та з урахуванням статті 7 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.

Цей Порядок визначає процедуру проставлення Міністерством юстиції України апостиля та регулює ведення Електронного реєстру апостилів   (далі — Реєстр), а також внесення до нього відомостей про апостилі, проставлені в Україні на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Апостиль на офіційних документах проставляється та заповнюється за допомогою програмних засобів Реєстру у формі електронного документа, який  містить візуальне зображення зразка підпису (відцифрований підпис) уповноваженої особи, відповідальної за проставлення апостиля, та скріплюється електронним цифровим підписом такої особи .

Реєстрація в Реєстрі відомостей про проставлення апостиля здійснюється з метою створення єдиної бази даних відповідних відомостей та спрощення перевірки факту проставлення апостиля і відповідності записів у ньому відомостям Реєстру та полягає у:

- прийнятті документів, формування та реєстрація заяви;

- розгляді документів, поданих для проставлення апостиля;

- проставленні апостиля, або відмова у його проставленні (протягом 2 робочих днів, а у окремих випадках до 20 робочих  днів);

- видача документів за результатом розгляду заяви.

Плата за надання послуг з проставлення апостиля для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства складає 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів ДРАЦС або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.

До заяви про проставлення апостиля додається оригінал документа, на якому необхідно проставити апостиль, документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Поштовим зв’язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключно з-за кордону та для проставлення апостиля.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу ДРАЦС документ, що посвідчує його особу та подає оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку; документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Під штампом апостиля, сформованого у формі електронного документа, розміщується додаткова інформація, яка викладається українською, англійською та французькою мовами.

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу ДРАЦС, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

Громадяни, які бажають проставити апостиль на документах та отримати детальну консультацію для вирішення даного питання можуть звернутися до відділ ДРАЦС  Кіровоградської області .

До електронного сервісу підключені 11 відділів державної реєстрації актів цивільного стану, а саме Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Долинський, Новгородківський, Новоархангельський районні, Фортечний районний у місті Кіровограді, Кіровоградський, Олександрійський, Світловодський міські та відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.


Начальник Новоархангельського

районного відділу державної реєстрації

актів цивільного стану Головного

територіального управління

юстиції у Кіровоградській області                                                                                               О.М.Коробко


Новий пілотний проект!

В Україні запроваджується пілотний проект у сфері державної реєстрації громадських формувань. Метою проекту є забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до наказу Мін`юсту «Про запровадження пiлотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17 червня 2016 року №1717/5, подати документи про реєстрацію громадських об`єднань можна буде не лише до обласних управлінь юстиції, а й до майже 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги по всій країні.

Зокрема, на території Кіровоградської області діють 3 місцеві центри з надання БВПД – Голованівський (смт. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1, 2 поверх, тел. (0525)-22-25-83, 093-423-33-73, 068-834-77-45), який обслуговує територію Голованівського, Гайворонського, Ульяновського, Новоархангельського, Вільшанського, Добровеличківського, Маловисківського, Новоукраїнського та Бобринецького районів.

Кіровоградський (м. Кіровоград, вул. Дворцова, 64/53, тел. (0522)-32-08-24) та Олександрійський (м. Олександрія, вул. Першотравнева,  буд. 18, тел. (05235)7-04-04, 7-04-40, 050-563-72-11).

Звертаємо увагу на тому, що нові функції, які отримають центри, дадуть змогу мешканцям області реєструвати громадські організації на місцях.

Вже  проведено навчання працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою належного виконання останніми функцій з прийняття та видачі документів під час реєстрації громадських формувань, а також  забезпечено доступ працівників до програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.


08 липня 2016 року

Завантажити Звернення колективу Державного підприємства національної енергетичної компанії "Укренерго" Кіровоградських магістральних електричних мереж"28 червня - 20 років Основного ЗаконуПОДІЇ

З благословіння Високопреосвященного Іоасафа, архієпископа Кіровоградського і Новомиргородського, та за підтримки голови Новоархангельської районної державної адміністрації Васильченко Сергія Сергійовича, 15  дітей селища Новоархангельск  відпочили та оздоровилися у таборі "Стежина добра" на побережжі  Азовського моря.

6 червня юні відпочивальники на самому кращому автобусі радянських часів Ікарус)) під`їжджали до самого комфортного Гостинного будинку  з історичною назвою "Київська Русь"

Арабатська стрілка зустріла нас яскравим сонцям, та теплим промінням.  Якісно облаштовані кімнати всім придали гарного настрою.

Цьогорічна табірна зміна носила назву «Україна має талант» та була орієнтована на розкриття творчого потенціалу діток.

Кожен день розпочинався з зарядки, яку проводив вихователь Роман Анатолійович,  молитви та тематичної лінійки. На останній підбивався підсумки минулого дня та «таборята» отримували нові завдання, за виконання яких загони отримували бали.Найбільше часу у дітвори займало море. Окрім «водних процедур» на пляжі між загонами відбувалися різноманітні змагання.

У період тихого часу дітвора займалася різними майстер-класами. Причому матеріалом для виготовлення виробів були ракушки, які діти самостійно підбирали на пляжі.

Завершувався день одногодинною телефонною розмовою дітей з батьками, вечірньою молитвою та оцінюванням охайності кімнат.

Весь табір був поділений на 2 загони: «Надія Є!»( м. Кіровоград), та  «Смайл» (смт Новоархангельськ).

Приблизно один раз в два дні, ми їздили на профілактичне оздоровлення: сивашські грязьові ванни, відвідування гарячого джерела та солоного озера.

Особливими днями зміни були ті, у які відбувалися концерти, присвячені відкриттю та закриттю табірної зміни, які збирали на свій перегляд велику кількість відпочиваючих, котрі дарували нам велику кількість овацій та оплесків.Незабутньою стала поїздка в біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна. Екскурсовод в досить доступній для дітей формі розповіла про особисту трагічну життєву історію Ф.Е.Фальц-Фейна та його прекрасного творіння – дендропарку та зоопарку. Ще раз всі присутні переконалися на власні очі, що там де зустрічається Божа допомога і талант людини відбувається чудо. Фальц-Фейн – віруючий православний християнин, який дуже сильно поважає своїх робітників, у степу створює прекрасний заповідник.Неординарним днем з життя табору був  день Вознесіння Господнього, коли всі «стеженята» стали ближче до Бога та один до одного, приступивши до Таїнств святої Сповіді та Євхаристії в храмі Георгія Победоносця с. Генічеська гірка.

Також відпочивальники сповнились благодаттю в Воскресний день в храмі Миколая Чудотворця смт. Кирилівка, Запорізької області, а після   зарядилися позитивними емоціями та настроєм, відвідавши та аквапарк «Острів скарбів».

Перед від’їздом на Кіровоградщину у таборі відбулася остання фінальна лінійка, на якій всі учасники зміни отримали особливі медалі.

Дякуємо усім благодійникам, стараннями яких вдалося організувати табір та з великим нетерпінням будемо чекати наступної зміни «Стежини Добра».
Завантажити Матеріали прес-конференції головного лікаря обласного кардіодиспансеру Сухомлин Г.М. від 13 травня 2016 року.Завантажити Проведення II Форуму енергоефективного партнерства підтримано Прем`єр-міністром України...Завантажити


“СНІД – проблема людства”

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів району протягом року реалізується превентивний проект “Захисти себе від ВІЛ” серед учнів 10-11 класів. У Торговицькій загальноосвітній школі ім.Є. Маланюка учням 8-9 класів був проведений факультативний курс “Школа проти СНІДу”.

Також проведено цикл профілактичних заходів з попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу серед дітей та учнівської молоді, проводяться бесіди з елементами тренінгу, тренінгові заняття, години спілкування, інформаційні години, виховні заходи: “Здоровий спосіб життя – запорука успіху”, “Взаємовідносини між ВІЛ-інфікованими та здоровими людьми”, “СНІД – проблема людства”, “СНІД: не залишимося байдужими”, “Життя у світі, у якому є ВІЛ”, “Умій сказати “НІ” в екстремальних ситуаціях”, “Суд над наркотиком”, постійно проводяться тижні профілактики ВІЛ/СНІДу у загальноосвітніх навчальних закладах “Об’єднаймо наші зусилля!”, “1 грудня – день єднання заради подолання епідемії ВІЛ/СНІДу”.

Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”

28 березня 2016 року було проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, у якому взяли участь 4 державних службовці. У номінації “Кращий керівник” - 2 особи та у номінації “Кращий спеціаліст” - 2 особи.


Реєстрацію місця проживання здійснюватимуть органи місцевого самоврядування

З 4 квітня 2016 року реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюватимуть виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови. Відповідні повноваження новим органам реєстрації будуть передані від територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області.

Нові правила реєстрації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207.

Протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання громадяни України та іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, повинні звернутися за місцем нового проживання до органів реєстрації та зареєструвати його. Після народження дитини батьки або інші законні представники зобов`язанні зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців.

Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи здійснюватиметься в день подання документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання.

Як і раніше, відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання у паспорт у вигляді книжечки будуть вноситись шляхом проставляння відповідного штампу. У паспорт у формі картки така інформація буде вноситись до безконтактного електронного носія. Який імплантовано у документ. Окрім того, ці відомості вноситимуться до Єдиного державного демографічного реєстру.


Виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2017 року

  У Новоархангельській районній центральній лікарні відбулася конференція ”Виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2017 року” за участю лікарів, представників громадських організацій району, депутатів місцевих рад.

Реформа освіти-вимога часу

Програмне завдання уряду на 2016 рік – це якість середньої освіти, яка є базою  для майбутнього країни, для нових якісних фахівців і для того, щоб Україна мала кадровий потенціал, аби далі проводити реформи, через десятиліття в тому числі.

Одним із головних завдань в середній освіті проголошено створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів. Якість навчання – це те, що створює фундамент для майбутнього держави, що дасть можливість нашим дітям отримувати якісну середню освіту, здатизовнішнє незалежне оцінювання, вступити до вищих навчальних закладів, отримати професію і роботу.

 На сьогоднішній день  проблемним  питанням  залишається те, що згідно розрахункової формули на одного учня, по якій здійснюється планування бюджетних видатків, із збільшенням малокомплектності закладів 90 відсотків коштів направляється не на здійснення навчального процесу, а  на утримання мережі шкіл. А ці кошти  можна було б використати для покращення  матеріально-технічної бази закладів освіти.

 Бюджет освіти та мережа закладів і контингент учнів району- тісно пов’язані елементи. Кожного року зменшується кількість учнів, класів, що обумовлено демографічною ситуацією.

 Життя вносить свої корективи, які вимагають приведення до відповідності мережі навчальних закладів, тобто до їх оптимізації  шляхом реорганізації закладів. Виникла необхідність створити освітні округи з опорними школами і організувати до них підвезення учнів 10-11 класів для допрофільної підготовки і профільного навчання, а  на даний час це - єдина можливість зберегти  мережу  навчальних закладів району  та уникнути закриття малокомплектних шкіл.

З метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, головою  Кіровоградської обласної державної адміністрації  видано розпорядження від 10 березня 2016 року №101-р «Про освітні округи в області».  

Округ - об’єднання навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту. До складу округу входять навчально-виховні об’єднання, в складі яких  опорні загальноосвітні навчальні заклади та  їх філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу разом із учнями філій становить не менше 360 осіб.

Опорна школа-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку і профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

 Саме тому, вивчивши ситуацію з навчальними закладами району, враховуючи критерії відбору опорних шкіл та рекомендації щодо створення освітніх округів Кіровоградської області шляхом об’єднання навчальних закладів у навчально-виховні об’єднання, на розгляд комісії обласної державної адміністрації представлено 5 навчально-виховних об’єднань Новоархангельського округу:

Новоархангельське навчально-виховне об"єднання №1 (612 учнів)

 - Опорний заклад - Новоархангельський НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія».

Філії, які будуть входити до НВО №1:

Мар"янівська ЗШ І-ІІІ ступенів ( після реорганізації І-ІІ ступенів);

Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів (після реорганізації І-ІІ ступенів );

Скалівський НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ" -( після реорганізації ЗШ  І-ІІ ступенів).

Новоархангельська ДЮСШ;

Новоархангельський ДНЗ №1;

Вільшанський ДНЗ;

Мар"янівський ДНЗ;

Новоархангельське навчально-виховне об"єднання №2 (366 учнів) .

 - Опорний заклад – Новоархангельська ЗШ І-ІІІ ступенів №2.

Філії, які будуть входити до НВО №2:

Скалівсько-Хутірська ЗШ І-ІІІ ступенів (після реорганізації  ЗШ І-ІІ ступенів);

Синюхінський НВК "ЗШ І-ІІ ступенів -ДНЗ";

Ганнівська ЗШ І-ІІ ступенів;

Новоархангельський БДЮТ;

Новоархангельський ДНЗ №4;

Ганнівський ДНЗ;

Скалівсько-Хутірський ДНЗ .

Підвисоцьке навчально-виховне об"єднання(415 учнів)

 - Опорний заклад – Підвисоцька  ЗШ І-ІІІ ступенів.

Філії, які будуть входити до НВО №3:

Покотилівська ЗШ І-ІІІ ступенів (після реорганізації  ЗШ І-ІІ ступенів);

Ятранський НВК «ЗШ І-ІІ ступенів –ДНЗ».

Копенкуватська  ЗШ І-ІІІ ступенів (після реорганізації ЗШ І-ІІ ступенів);

Розсохуватецький НВК «ДНЗ-ЗШ І ступінь»;

Тернівська ЗШ І-ІІІ ступенів  (після реорганізації  ЗШ І-ІІ ступенів)

Підвисоцький ДНЗ;

Тернівський  ДНЗ;

Покотилівський ДНЗ;

Копенкуватський ДНЗ;

Підвисоцький МНВК;

Підвисоцький БДЮТ.

Торговицьке навчально-виховне об"єднання (529 учнів)

 - Опорний заклад – Торговицька  ЗШ І-ІІІ ступенів.

Філії, які будуть входити до НВО №4:

Новоархангельська районна СЮН;

Кам"янецька ЗШ І-ІІІ ступенів ;

Нерубайська  ЗШ І-ІІІ ступенів (після реорганізації ЗШ  І-ІІ ступенів);

Небелівська ЗШ І-ІІ ступенів;

Свердликівська ЗШ І-ІІ ступенів;

Торговицький  ДНЗ;

Кам"янецький ДНЗ;

Небелівський ДНЗ;

Нерубайський ДНЗ;

Свердликівський ДНЗ.

Надлацьке навчально-виховне об"єднання(360 учнів) .

 - Опорний заклад – Надлацька  ЗШ І-ІІІ ступенів.

Філії, які будуть входити до НВО №5:

Кальниболотська ЗШ І-ІІІ ступенів;

Іванівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ( після реорганізації НВК «ДНЗ-ЗШ І ступеня» );

Тимофіївський НВК "ДНЗ-ЗШ І ступеня";

Кальниболотський ДНЗ;

Надлацький ДНЗ .

     Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації звертається до громадськості району з розумінням сприйняти зміни, що йдуть разом з реформами освіти в Україні.


Про організацію підготовки до проведення відпочинку дітей в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням влітку 2016 року

      У відділі освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відбулося засідання “круглого столу” за участю директорів шкіл району, представників громадських організацій. “Організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною безперервного та послідовного процесу виховання”- наголосив начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Сергій Керлсон.

      Ураховуючи, що 2016 рік є Роком англійської мови в Україні, відповідно до Указу Президента України від 16 листопада  2015 року № 641 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», рекомендовано під час планування літнього відпочинку дітей створити мережу мовних шкіл та профільних мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів району. У Новоархангельському районі на базі загальноосвітніх шкіл планується створити 9 мовних таборів, в яких охопити 621 дитину. У пришкільних таборах з денним перебуванням  влітку 2016 року планується охопити 269 дітей. Разом в оздоровчий період  плануємо охопити відпочинком 890 дітей, що становить 47% учнівського контингенту району. Робота таборів розпочнеться з 1 червня і проходитиме протягом 14 робочих днів.

_____________01 березня 2016 року

Завантажити Інфографіка про благодійні внески для надання допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам, які опинились в складних життєвих обставинах


20 січня 2016 року

Завантажити Інформація щодо відкриття рахунків для зарахування одноразової допомоги громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

Завантажити Перелік небезпечних для проживання населення населених пунктів та районів Донецької та Луганської областей, які знаходяться в зоні антитерористичної операції.

_________


17 грудня 2015 року

Відділ Держгеокадастру у Новоархангельському районі Кіровоградської області інформує, що на офіційному веб–сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру http://map.land.gov.ua (у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний сервіс замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Сервіс дозволяє здійснювати оплату послуги за допомогою електронного платіжного засобу та замовити одержання витягу у будь-якому зручному для вас центрі надання адміністративних послуг.

_________

Завантажити Аналітичний звіт виконання завдань і заходів обласної цільової соціальної програми торгівлі людьми до 2015 року.


Завантажити Безоплатна вторинна правова допомога


Зарплату бюджетникам області за вересень та жовтень перерахують ближчим часом... ЗавантажитиОбговорюємо проект змін до Конституції України та концепції реформування місцевого самоврядування

Завантажити Концепція реформи місцевого самоврядування та проект змін до Конституції України.

Завантажити Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Завантажити Роз`ясненння щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні.

Завантажити Графік проведення консультацій-нарад з керівниками районних (міських) робочих груп з підготовки матеріалів до проекту Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області.

----------------------Закон України від 09 квітня 2015 року № 319-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" набув чинності...ЗавантажитиЗавантажити Перелік захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Новоархангельського району, які приведені у готовність до застосування станом 01 травня 2015 року


При Кіровоградській обласній державній адміністрації створено Координаційний центр надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей


Безумовно, першочергове завдання центру - забезпечити усіляку підтримку і допомогу учасникам АТО та членам їх сімей, які звертаються за допомогою у органи влади різного рівня, а разом з тим новоутворена структура покликана скоординувати дії волонтерів та громадських організацій, які допомагають військовослужбовцям та їхнім родинам.

Координаційний центр займатиметься прийомом та обробкою відповідних звернень, що надходять до Кіровоградського обласного контактного центру, стежитиме за веденням баз даних необхідної та наданої допомоги і координуватиме дії місцевих органів виконавчої влади, представників бізнесу, волонтерів та громадських організацій, які надають допомогу учасникам АТО та членам їх сімей. Члени координаційного центру збиратимуться щотижня для аналізу зібраної інформації і перерозподілу завдань для виконання.

Очолює Координаційний центр надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей заступник голови облдержадміністрації Віта Атаманчук. Серед членів координаційного центру окрім керівників різних структурних підрозділів ОДА, а також територіальних відомств, представники громадських організацій, благодійних фондів і окремі волонтери.

Телефон для звернень до контактного центру: 0-800-500-238.

______________

До Вашої уваги

Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області запрошує для обговорення питання працевлаштування на посади головних державних інспекторів в районах області всіх бажаючих з вищою будівельною освітою (інженер-будівельник) та досвідом роботи.

За інформацією звертатися за адресою: 25022, м.Кіровоград, вул.Дворцова 28, 3 поверх, к.303. тел.(0522)22-36-16


Завантажити Завантажити Завантажити Передплата видання «Вісник Держархбудінспекції України»Шановні споживачі електричної енергії!


Згідно із розпорядженням ДП НЕК «Укренерго», з 1 грудня 2014 року з 7:00 по всій території України вводяться в дію графіки аварійних відключень споживачів. Підставою для запровадження цих заходів став вихід з ладу енергоблоку Запорізької АЕС потужністю 1 тис. МВт, внаслідок чого в об`єднаній енергетичній системі України виник дефіцитний баланс виробництва і споживання електроенергії.

Для того, аби мінімізувати тривалість та кількість аварійних відключень, ПАТ «Кіровоградобленерго» звертається до споживачів з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і самостійно обмежити використання електричної енергії.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до кол-центру ПАТ «Кіровоградобленерго» за телефонами: 15-70 (короткий довідковий номер зі стаціонарного телефону), (0522) 35-68-51, (067) 521-15-70 (з мобільного за тарифами оператора).За матеріалами прес-служби

ПАТ «Кіровоградобленерго»Завантажити Оголошення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру”.


Завантажити Графік можливих аварійних відключень споживачів електричної енергії по Новоархангельському району згідно з п.2 протоколу наради у голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2014 року №44.


Завантажити Про порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій


Завантажити Графік можливих аварійних відключень споживачів електричної енергії по Новоархангельському району згідно з п.2 протоколу наради у голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2014 року №44.


Завантажити Графік аварійних відключень споживачів електроенергії по ПАТ "Кіровоградобленерго" на 2014-2015 рр.


Завантажити Графік прийому громадян Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області з питань оформлення довідок про відсутність або наявність судимостей.


Завантажити Зразок запиту до Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС (УМВС) України в Кіровоградській області на отримання відомостей про відсутність або наявність судимостей.


Завантажити Держфінінспекція в Кіровоградській області за січень–квітень 2014 року забезпечила відшкодування втрат майже на 11 млн.грн.Завантажити Оголошення про набір осіб для участі у конкурсному відборі на навчання до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Академії за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання у 2014 році


Завантажити Оголошення про набір на навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" в Тернопільському національному економічному університеті


Оголошення: Національна академія (м.Київ) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 5 червня 2013 року (серія АЕ №207563) проводить прийом слухачів до навчально-наукових інститутів...Завантажити
Зірка пам`яті

----------------------

Завантажити "Життєвий шлях та діяльність Тараса Григоровича Шевченка"


Система управління якістю в органах виконавчої влади

Завантажити Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. №614 "Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади"

Завантажити Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 липня 2006 року №273/221 "Про створення спільної робочої групи та затвердження на 2006 рік Плану заходів щодо виконання Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади"

Завантажити Розпорядження голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 15 січня 2009 року № 15-р "Про питання розроблення та запровадження системи управління якістю"

Завантажити Наказ керівника апарату Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 16 січня 2009 року № 1 "Про створення координаційної ради з питань запровадження системи управління якості в апараті райдержадміністрації"

Новоархангельщина напередодні ювілею утвор%E


ОГОЛОШЕННЯ


ПРОЕКТИ


ВАКАНСІЇ


ПОВІДОМЛЕННЯ


ПОДІЇ


ПОРЯДОК


ГРАФІКИ


ОГОЛОШЕННЯ


Новоархангельська РДА - розробка WEB-сторiнки